Tartalom

 

Tartalomjegyzék

Előszó az aktuális kiadáshoz

A könyvben alkalmazott jelölésrendszer

1.      Elmélet

1.1 Kezdetek

1.1.1 A PowerShell telepítése

1.1.2 Indítsuk el a PowerShellt!

1.1.3 Hello World!

1.1.4 DOS parancsok végrehajtása

1.1.5 Gyorsbillentyűk, beállítások

1.1.6 A TAB-billentyű

1.1.7 Promptok, beviteli sor

1.1.8 Parancstörténet

1.1.9 A Windows Terminal

1.1.10 A PowerShell, mint számológép

1.1.11 A konzol törlése

1.1.12 Kis-nagybetű

1.1.13 A grafikus PowerShell felület – Integrated Scripting Environment

1.2 Alapfogalmak

1.2.1 Architektúra

1.2.2 Command és cmdlet

1.2.3 Segítség! (Get-Help)

1.2.4 A grafikus help

1.2.5 Cmdletek paraméterezése

1.2.6 Ki-mit-tud (Get-Member)

1.2.7 Alias, becenév, álnév

1.2.8 PSDrive, PSProvider

1.2.8.1 Meghajtók létrehozása és törlése (New-PSDrive, Remove-PSDrive)

1.2.8.2 Állandó PSDrive létrehozása

1.2.9 Változók, konstansok

1.2.10 Idézőjelezés, escape használat

1.2.11 Sortörés, többsoros kifejezések

1.2.12 Kifejezés- és parancsfeldolgozás

1.2.13 Utasítások lezárása

1.2.14 Csővezeték, futószalag (Pipeline)

1.2.15 Kimenet (Output)

1.2.16 Jóváhagyás kezelése, óvatos végrehajtás

1.2.17 Egyszerű formázás

1.2.18 HTML output

1.3 Objektumok és típusok

1.3.1 Típusok, típuskezelés

1.3.2 Számtípusok

1.3.3 Tömbök

1.3.3.1 Egyszerű tömbök

1.3.3.2 Nagyobb tudású tömbök speciális célokra

1.3.3.3 Többdimenziós tömbök

1.3.3.4 Típusos tömbök

1.3.3.5 Generic adattípus – paraméterezhető típusos tömb

1.3.3.6 Halmazok (hashset)

1.3.4 Szótárak (hashtáblák) és szótártömbök

1.3.4.1 A szótár általános adattípusa

1.3.4.2 Sorrendtartó szótár

1.3.4.3 Egyéb változások a hashtáblák kezelésében

1.3.5 Dátumok ([datetime], Get-Date, Set-Date)

1.3.6 Időtartam számítás (New-TimeSpan)

1.3.7 Automatikus típuskonverzió

1.3.8 .NET típusok, statikus tagok

1.3.9 Konstruktorok

1.3.10 A .NET osztályok felderítése

1.3.11 PowerShell objektumok vizsgálata (Format-Custom, ConvertTo-Json)

1.3.12 Objektumok konvertálása szöveges információvá

1.3.13 Típuskonverzió

1.4 Operátorok

1.4.1 Aritmetikai operátorok

1.4.1.1 Összeadás

1.4.1.2 Többszörözés

1.4.1.3 Osztás, maradékos osztás

1.4.2 Értékadás (=)

1.4.3 Összehasonlító operátorok

1.4.4 Tartalmaz (-contains, -notcontains, -ccontains, -cnotcontains)

1.4.5 Van benne, nincs benne (-in, -notin, -cin, -cnotin)

1.4.6 Dzsóker-minták (-like, -clike, -notlike, -cnotlike)

1.4.7 Regex (-match, -replace, -cmatch, -creplace)

1.4.7.1 Van-e benne vagy nincs?

1.4.7.2 További karakterosztályok

1.4.7.3 Van benne, de mi?

1.4.7.4 A mohó regex

1.4.7.5 Escape a Regex-ben

1.4.7.6 Tudjuk, hogy mi, de hol van?

1.4.7.7 Tekintsünk előre és hátra a mintában

1.4.7.8 A mintám visszaköszön

1.4.7.9 Változatok a keresésre

1.4.7.10 Tudjuk, hogy mi, de hányszor?

1.4.7.11 Regex opciók

1.4.7.12 AND a regexben

1.4.7.13 IF-THEN-ELSE vizsgálat regexben

1.4.7.14 Regex cmdlettel (Select-String)

1.4.7.15 Csere (-replace)

1.4.7.16 Csere .NET osztállyal

1.4.8 Logikai és bitszintű operátorok

1.4.9 Típusvizsgálat, típuskonverzió (-is, -isnot, -as)

1.4.10 Egytagú operátorok (+, -, ++, --, [típus])

1.4.11 Csoportosító operátorok

1.4.11.1 Gömbölyű zárójel: ()

1.4.11.2 Dolláros gömbölyű zárójel: $()

1.4.11.3 Kukacos gömbölyű zárójel: @()

1.4.11.4 Kapcsos zárójel: {} (bajusz)

1.4.11.5 Dolláros kapcsos zárójel: ${}

1.4.11.6 Szögletes zárójel: []

1.4.12 Tömbelem-operátor (,)

1.4.13 Tartomány-operátor (..)

1.4.14 Tulajdonság, metódus és statikus metódus operátora (., ::)

1.4.15 Végrehajtás (., &, Invoke-Expression)

1.4.16 Formázó operátor (-f)

1.4.17 Átirányítás (>, >>)

1.4.18 Az összefűzés és szétdarabolás operátora (‑join, ‑split, ‑csplit)

1.4.18.1 További trükkök a darabolással

1.4.19 PowerShell 7.0 operátorok

1.4.19.1 Háromtagú feltétel-operátor (?:)

1.4.19.2 Parancsok feltétteles összefűzése operátor (&& és ||)

1.4.19.3 A Null-al egybeolvadó operátor (??)

1.4.19.4 Null feltételre értéket adó operátor (??=)

1.4.19.5 Kísérleti funkció: Null feltételes tag-operátor (?., ?[])

1.5 Vezérlő utasítások

1.5.1 IF/ELSEIF/ELSE

1.5.2 WHILE, DO-WHILE, DO-UNTIL

1.5.3 FOR

1.5.4 FOREACH

1.5.4.1 $foreach változó

1.5.5 ForEach-Object cmdlet

1.5.5.1 Párhuzamos Foreach-Object

1.5.6 Where-Object cmdlet

1.5.7 Címkék, törés (Break), folytatás (Continue)

1.5.8 SWITCH

1.5.8.1 –wildcard

1.5.8.2 –regex

1.5.8.3 A $switch változó

1.5.8.4 –file

1.6 Függvények

1.6.1 Az első függvényem

1.6.2 Paraméterek

1.6.2.1 Paraméterinicializálás

1.6.2.2 Típusos paraméterek

1.6.2.3 Hibajelzés

1.6.2.4 Változó számú paraméter

1.6.2.5 Hivatkozás paraméterekre

1.6.2.6 Paraméterátadás változó szétpasszírozásával (splat operátor)

1.6.2.7 Kapcsoló paraméter ([switch])

1.6.2.8 Paraméter-definíció a függvénytörzsben (param)

1.6.2.9 Paraméterek, változók ellenőrzése (validálás)

1.6.3 Függvény a parancsfeldolgozás előnyeinek kihasználására

1.6.4 Változók láthatósága (scope)

1.6.4.1 Privát, privát, privát

1.6.5 Függvények láthatósága, „dotsourcing”

1.6.6 Referenciális hivatkozás paraméterekre ([ref])

1.6.7 Kilépés a függvényből (return)

1.6.8 Gyűjtemény és tömb, mint visszatérési érték

1.6.9 Pipe kezelése, filter

1.6.10 Szkriptblokkok

1.6.10.1 Anonim függvények

1.6.11 Függvények törlése, módosítása

1.6.12 Gyári függvények

1.7 Szkriptek

1.7.1 Szkriptek engedélyezése és indítása

1.7.2 Változók kiszippantása a szkriptekből (dot sourcing)

1.7.3 Paraméterek átvétele és a szkript által visszaadott érték

1.7.4 Szkriptek írása a gyakorlatban

1.7.4.1 PowerGUI Script Editor

1.7.4.2 Megjegyzések, kommentezés (#, <# #>)

1.7.5 Adatbekérés (Read-Host)

1.7.6 Szkriptek digitális aláírása

1.7.7 Végrehajtási precedencia

1.8 Fontosabb cmdletek és az általános paraméterek

1.8.1 Véletlen szám generálás és annál sokkal több (Get-Random)

1.8.2 Csővezeték feldolgozása (Foreach-Object) – újra

1.8.3 Rendezés (Sort-Object)

1.8.4 Csoportosítás (Group-Object)

1.8.5 Objektumok átalakítása (Select-Object)

1.8.5.1 Objektumok csonkolása és kiegészítése

1.8.5.2 Objektumok szűrése Select-Object-el

1.8.5.3 Tulajdonságok kiemelése

1.8.5.4 Csőelemek tulajdonságainak összefűzése a PipelineVariable paraméter segítségével

1.8.6 Még egyszer formázás (Format-Table, Format-Wide)

1.8.7 Gyűjtemények összehasonlítása (Compare-Object)

1.8.8 Számlálás (Measure-Object)

1.8.9 A csővezeték elágaztatása (Tee-Object)

1.8.10 Kimenet megjelenítése grafikus rácsban (Out-GridView)

1.8.11 Különböző objektumok (Get-Unique)

1.8.12 Nyomtatás (Out-Printer)

1.8.13 Kiírás fájlba (Out-File, Export-)

1.8.14 Egyéni objektumok létrehozása CSV adatokból (ConvertFrom-CSV)

1.8.15 Táblázatok kezelése (Import-Csv, ConvertFrom-Csv, ConvertTo-Csv)

1.8.16 Átalakítás szöveggé (Out-String)

1.8.17 Lista-tulajdonságok módosítása (Update-List)

1.8.18 Kimenet törlése (Out-Null)

1.8.19 Általános paraméterek (common parameters)

1.9 A ForEach és Where metódusok, tulajdonságok és metódusok dinamikus kezelése

1.9.1 A ForEach() metódus

1.9.2 A Where() metódus

1.9.3 Mikor érdemes ezeket a metódusokat használni?

1.9.4 Tulajdonságok és metódusok dinamikus elérése

1.10 Munka egyéni objektumokkal és osztályokkal

1.10.1 Objektumok testre szabása, kiegészítése (Add-Member)

1.10.2 Osztályok (típusok) testre szabása

1.10.3 Típusok testre szabása PS1XML fájlok nélkül (Update-TypeData)

1.10.4 PSBase, PSAdapted, PSExtended, PSObject nézetek

1.10.5 Egyedi objektumok létrehozása

1.10.6 Új típusok létrehozása (Add-Type)

1.10.7 Osztályok (class)

1.10.7.1 Osztály létrehozása és példányosítása

1.10.7.2 Öröklődés

1.10.7.3 Felsorolás osztály létrehozása

1.10.7.4 Egy összetett osztály példája: láncolt lista

1.10.7.5 Egy másik példa: gráf

1.10.8 Formázás testre szabása (Get‑FormatData,  Update-FormatData)

1.10.9 Egyedi típusok elnevezése

1.10.10 Objektumok mentése, visszatöltése

1.11 Futtatás háttérben és távol

1.11.1 Futtatás háttérben

1.11.2 Háttérfolyamatok időkorlátozása

1.11.3 Háttérben futtatás egy alternatív módja

1.11.4 Háttérben futtatás Foreach-Object-el

1.11.5 Távoli futtatás

1.11.6 Függvény átadása háttérfolyamatoknak és távoli munkameneteknek

1.12 Összefoglaló: PowerShell programozási stílus

2.      Gyakorlat

2.1 PowerShell környezet

2.1.1 Szkriptkönyvtárak, futtatási információk ($myinvocation)

2.1.1.1 A $MyInvocation felhasználása parancssor-elemzésre

2.1.2 Futtatási opciók

2.1.3 Követelmények megfogalmazása a szkriptekben

2.1.4 Automatikus változók

2.1.4.1 Paraméterezés vizsgálata ($PSBoundParameters)

2.1.4.2 Preferencia-változók

2.1.4.3 Lépjünk kapcsolatba a konzolablakkal ($host)

2.1.4.4 Adatbevitel feleletválasztással

2.1.5 Környezeti változók (env:)

2.1.6 Prompt beállítása

2.1.7 Snapin-ek

2.1.8 Konzolfájl

2.1.9 Profilok

2.1.10 Alaphelyzet szerinti paraméterértékek definiálása

2.1.11 Örökítsük meg munkánkat (start-transcript)

2.1.12 Újabb nézetek definiálása a táblázatos megjelenítéshez

2.1.13 Stopperoljuk a futási időt és várakozzunk (measure-command, start-sleep, get-history)

2.1.14 Előrehaladás jelzése (write-progress)

2.1.15 Levélküldés

2.2 Modulok

2.2.1 Modulok importálása és eltávolítása

2.2.2 Szkriptmodulok

2.2.3 „About” súgó készítése modulhoz

2.2.4 Moduljegyzék készítése (Module Manifest)

2.2.5 Modul, mint objektum

2.2.6 Jegyzékmodul (Manifest Module)

2.2.7 Bináris és dinamikus modulok

2.2.8 Közösségi modulok elérése a PowerShell Gallery-ből

2.3 Segédprogramok

2.3.1 PowerGUI, PowerGUI Script Editor

2.3.2 Építsünk rendszergazda eszközt PowerGUI alapon!

2.3.2.1 Faelemek, rács és a tevékenységek

2.3.2.2 Dinamikus csomópontok

2.3.3 RegexBuddy

2.3.4 Reflector

2.3.5 Az ISE testreszabása

2.3.5.1 Az ISE objektummodellje

2.3.5.2 Snippetek testre szabása

2.4 Hibakezelés

2.4.1 Megszakító és nem megszakító hibák

2.4.2 Hibajelzés kiolvasása ($error)

2.4.3 Hibakezelés globális paraméterei

2.4.4 Hibakezelés saját függvényeinkben (trap, try, catch, finally)

2.4.4.1 Többszintű csapda

2.4.4.2 Dobom és elkapom

2.4.4.3 Try, Catch, Finally

2.4.5 Nem megszakító hibák kezelése függvényeinkben

2.4.6 Hibakeresés

2.4.6.1 Státusjelzés (write-verbose, write-warning, write-debug)

2.4.6.2 Lépésenkénti végrehajtás és szigorú változókezelés (set-psdebug)

2.4.6.3 Ássunk még mélyebbre (Trace-Command)

2.4.6.4 Megszakítási pontok kezelése a konzolon

2.4.6.5 Megszakítási pontok kezelése a grafikus szerkesztőben

2.4.6.6 Szkriptek és kifejezések hibakeresése megszakítási pontok nélkül

2.4.7 Hibakeresés háttérfolyamatokban és távoli munkamenetekben

2.4.7.1 Hibakeresés háttérfolyamatokban

2.4.7.2 Távoli munkamenetek hibafelderítése

2.4.8 A PowerShell eseménynaplói

2.5 Fejlett függvények – script cmdletek

2.5.1 Az első fejlett függvényem

2.5.2 Egyszerre kötelező és szabadon választott paraméter

2.5.3 Paraméterek ellenőrzése

2.5.3.1 Ellenőrzési szabályok rendelése változókhoz

2.5.4 Paraméterek elrejtése

2.5.5 Csőelemek kezelése

2.5.6 Kilépés a függvényből

2.5.7 Függvényeink óvatos végrehajtása (-WhatIf)

2.5.8 Meglevő cmdletek kiegészítése, átalakítása

2.5.9 A $ExecutionContext változó

2.5.10 Dinamikus paraméterek

2.5.10.1 Dinamikus paraméter létrehozása függvényben

2.5.10.2 Dinamikus paraméter dinamikus értékhalmazzal

2.5.11 Paraméterek vizsgálata megszakítás közben

2.5.12 Súgó készítése

2.5.13 Szkriptek nemzetköziesítése

2.6 Fájlkezelés

2.6.1 Fájlok és mappák listázása

2.6.2 Fájl és könyvtár létrehozása (new-item), ellenőrzése (test-path)

2.6.3 Játékok az elérési utakkal

2.6.4 Fájlok, mappák másolása és mozgatása

2.6.5 Fájlok, mappák átnevezése

2.6.6 Mappák mérete

2.6.7 Szövegfájlok beolvasása (Get-Content)

2.6.8 Keresés szövegfájlokban (Select-String)

2.6.9 Szövegfájl írása (Set-Content, Add-Content, Out-File, > , >>)

2.6.10 Sortörés kezelése szövegfájlokban

2.6.11 Fájl hozzáférési listája (get-acl, set-acl)

2.6.11.1 Fájlok tulajdonosai

2.6.11.2 Fájlok tulajdonosának módosítása

2.6.11.3 Öröklődés ellenőrzése, beállítása

2.6.11.4 Security Access Control List (SACL) kezelése

2.6.12 Ideiglenes fájlok létrehozása

2.6.13 Megosztások és webmappák elérése

2.6.13.1 Megosztások hozzáférésének szabályozása

2.6.14 Csatlakozások, összeköttetések és szimbólikus kapcsolatok (hard link, soft link (junction) és symbolic link)

2.6.15 Kivonatok készítése fájlokhoz (Filehash)

2.6.16 Alternate Data Streams és blokkolt fájlok

2.6.17 Tömörített állományok kezelése

2.7 Az Eseménynapló feldolgozása

2.7.1 Hagyományos eseménynaplók kezelése (Get-EventLog)

2.7.2 Az új alkalmazás- és szolgáltatásnaplók kezelése (Get-WinEvent)

2.7.2.1 Fejlett eseménynapló lekérdezések XML-lel

2.7.2.2 Szolgáltatásnaplók bekapcsolása

2.7.3 Távoli gépek eseménynaplóinak megtekintése

2.7.4 Eseménynaplóval kapcsolatos egyéb műveletek

2.8 Registry kezelése

2.8.1 Olvasás a registryből

2.8.2 Registry elemek létrehozása, módosítása

2.8.3 Hogyan tudunk más felhasználók registry ágához hozzáférni?

2.8.4 Registry „igazi” kiolvasása

2.8.5 Registry elemek hozzáférési listájának kiolvasása

2.9 Tranzakciókezelés

2.10 Számítógépek és a hálózati kapcsolatok cmdletei

2.11 Biztonságos szövegek (SecureString)

2.12 Szövegek átalakítása

2.12.1 Tanítsuk meg a PowerShellt szöveget értelmezni! (ConvertFrom-String)

2.13 Az információs adatfolyam (Write-Information)

2.14 Helyreállítási pontok kezelése

2.15 WMI, processzek, rendszerszolgáltatások

2.15.1 WMI objektumok elérése PowerShell-ből

2.15.2 Folyamatok

2.15.2.1 Ki indította a folyamatot?

2.15.2.2 Folyamatok szelíd és erőszakos megszakítása

2.15.2.3 Folyamatok futtatása emelt szintű jogosultságokkal

2.15.2.4 Processzek futtatása szinkron módon, kimenetek rögzítése

2.15.3 Rendszerszolgáltatások

2.15.3.1 Szolgáltatások Startup tulajdonsága

2.15.4 WMI objektumok metódusainak meghívása (Invoke-WMIMethod)

2.15.5 Megosztási engedélyek

2.15.6 WMI objektumok tulajdonságainak módosítása, új objektumok létrehozása és eltávolítása (Set-WMIInstance, Remove-WMIObject)

2.15.7 Fontosabb WMI osztályok

2.15.8 Új WMI osztály létrehozása

2.16 A CIM cmdletek és CIM objektumok kezelése

2.16.1 A CIMCmdlets modul

2.16.2 CIM metódusok hívása

2.16.3 CIM cmdletek futtatása távoli gépekre

2.17 Teljesítmény-monitorozás

2.17.1 Számlálók kiolvasása (Get-Counter)

2.17.2 Több példánnyal rendelkező számlálók kezelése

2.17.3 Gyűjtött adatok fájlba írása és visszatöltése (Export-Counter, Import-Counter)

2.18 Parancssori eszközök integrálása PowerShellbe

2.18.1 WhoAmI

2.18.2 Diskpart

2.18.3 MKLink

2.18.4 GetMAC

2.18.5 NetStat

2.18.6 OpenFiles

2.18.7 SystemInfo

2.19 Az ActiveDirectory modul

2.19.1 Szűrés AD objektumokra

2.19.2 Keresés egyéb paraméterei

2.19.3 Objektumok létrehozása

2.19.4 Objektumok módosítása

2.19.5 Az AD meghajtó

2.19.6 Információk az AD erdőről, tartományról, tartományvezérlőkről

2.19.7 Az AD Schema vizsgálata

2.19.8 Egyéb műveletek AD objektumokkal

2.19.9 A Management Gateway

2.20 Active Directory kezelése a Quest AD Active Roles Management Snapin segítségével

2.20.1 Szűrés AD objektumokra

2.20.2 Kapcsolódás tartományvezérlőkhöz

2.20.3 A nyers AD objektum

2.20.4 AD jogosultságok kezelése

2.21 Active Directory kezelése AD modul és snapin nélkül

2.21.1 Active Directory információk lekérdezése

2.21.2 Csatlakozás az Active Directory-hoz

2.21.3 AD objektumok létrehozása

2.21.4 AD objektumok tulajdonságainak kiolvasása, módosítása

2.21.4.1 Munka többértékű (multivalued) attribútumokkal

2.21.4.2 Speciális tulajdonságok kezelése

2.21.5 Jelszó megváltoztatása

2.21.6 Csoportok kezelése

2.21.7 Keresés az AD-ben

2.21.7.1 Keresés idő típusú adatokra

2.21.7.2 Keresés bitekre

2.21.8 Objektumok törlése

2.21.9 AD objektumok hozzáférési listájának kezelése

2.21.10 Összetett feladat ADSI műveletekkel

2.21.11 Nagy csoporttagságú csoport tagjainak lekérdezése

2.21.12 Belépési adatok ellenőrzése

2.21.13 AD objektumok kezelése LDAP osztályokkal

2.22 Helyi csoportok és felhasználók kezelése

2.22.1 Helyi fiókok kezelése beépített cmdletekkel

2.22.2 Helyi fiókok kezelése ADSI-val

2.22.3 Helyi fiókok kezelése a LocalAccounts modullal

2.23 Group Policy

2.24 Távoli futtatási környezet testre szabása

2.24.1 Parancskészlet szűkítése

2.24.2 Szűkített környezet beállítása és detektálása

2.24.3 Távoli futtatási környezet testre szabása távolról

2.24.4 Távoli futtatási környezet futtatása speciális fiók nevében

2.25 .NET Framework hasznos osztályai

2.25.1 .NET 4.0 befűzése

2.25.2 Környezet ([environment])

2.25.3 Konzol ([console])

2.25.4 Böngészés

2.25.5 Felhasználói információk

2.25.6 DNS adatok lekérdezése

2.25.7 A vágólap használata

2.25.8 Fájl-fogantyúk és tetszőleges méretű fájl létrehozása ([io.file])

2.25.9 Elérési utak ([system.io.path])

2.25.10 Adatfolyamok kezelése ([FileStream], [MemoryStream])

2.25.11 Web tanúsítványának ellenőrzése távolról

2.25.12 Hash készítése szövegből

2.26 SQL adatelérés

2.26.1 Microsoft Access

2.26.2 Windows Search

2.27 XML adatok kezelése

2.27.1 XML adatok beolvasása

2.27.2 Keresés az XML adatok között (Select-XML és az XPath)

2.27.3 XML csomópontok módosítása

2.27.4 XML névterek

2.28 Webszolgáltatások

2.29 COM objektumok kezelése

2.29.1 A Windows shell kezelése

2.29.2 WScript osztály használata

2.29.3 Alkalmazások kezelése

2.29.3.1 Internet Explorer

2.29.3.2 Microsoft Word

2.29.3.3 Microsoft Excel

2.29.4 Csatlakozás már megnyitott COM alkalmazásokhoz

2.29.5 Windows Update

2.30 Win32 API hívások, PInvoke

2.30.1 Első példa részletesen: ablakok elrejtése és visszaállítása

2.30.2 További példák

2.31 Esemény-vezérelt futtatás

2.31.1 EngineEvent kezelése

2.31.2 ObjectEvent kezelése

2.31.3 WMIEvent kezelése

2.32 Többszálú végrehajtás

2.32.1 Először csak egy szál

2.32.2 Legyen több szál

2.32.3 Univerzális párhuzamosító függvény

2.33 Metaprogramming, szkriptek elemzése, feldolgozása

2.33.1 Szkriptblokk létrehozása futásidőben

2.33.2 Szkriptek elemzése - tokenizer

2.33.3 Absztrakt szintaxis fa - AST

3.      Mini-projektek

3.1 Keresések, összehasonlítások, táblázatba rendezés

3.1.1 Keresés a tulajdonságok között (Search-Property)

3.1.2 Két objektum tulajdonságainak összehasonlítása (Compare-ObjectProperty)

3.1.3 Keresés a szkriptek között (Search-Script)

3.2 Konfigurációs adatok tárolása

3.2.1 Hagyományos konfigurációs állományok

3.2.2 A PSD1 fájl használata

3.2.3 PSD1 adatfájlok dinamikus adatainak feloldása

3.2.4 Feltételes konfigurációs adatok

3.2.5 Több konfigurációs fájl használata

3.3 Naplózó modul létrehozása

3.3.1 A naplózó modul függvényei

3.3.2 Szövegek keretezése (FormatBorder), táblázat és lista szöveggé alakítása (Format-LogStringTable, Format-LogStringList)

3.3.3 Naplófájl létrehozása, régi fájlok törlése (New-LogFile) és a naplózás indítása (Initialize-Logging)

3.4 Praktikus függvények több területről

3.4.1 Jelszó létrehozása (GenerateComplexPassword)

3.4.2 Fájlok és mappák megjelenítése fastruktúrában

4.      Bővítmények

4.1 PowerShell workflow

4.1.1 Workflow alapok

4.1.2 A munkafolyamatok automatikus paraméterei

4.1.3 Tevékenységek paraméterei

4.1.4 Tevékenységek párhuzamos és soros végrehajtása

4.1.5 Workflow felfüggesztése és újraindítása

4.1.6 A visszaállíthatóság háttere

4.1.7 Gépek újraindítása workflow-val

4.1.8 A PowerShell workflow az nem teljesen PowerShell szkript

4.2 A Microsoft Azure automatizálása PowerShellel

4.2.1 A Microsoft Azure előfizetés elérése

4.2.2 Bejelentkezés Azure-ba

4.2.3 Kijelentkezés Azure-ból

4.2.4 Virtuális gép létrehozása Azure-ban

4.3 Desired State Configuration

4.3.1 DSC komponensek és alapfogalmak

4.3.2 Erőforrások

4.3.3 A konfiguráció futtatása, a MOF fájl tartalma

4.3.4 A konfiguráció végrehajtása

4.3.5 A konfiguráció ellenőrzése

4.3.6 A konfiguráció visszavonása, paraméteres konfigurációk

4.3.7 Függőségek beállítása erőforrások között

4.3.8 Node-ok megadása, paraméteres konfigurációk

4.3.9 Környezeti konfigurációs adatok tárolása különálló fájlban

4.3.10 Összetett konfigurációs adatok és konfigurációk

4.3.11 Részkonfigurációk

4.3.12 Egyéni erőforrások létrehozása

4.3.12.1 Szkript-alapú egyéni erőforrások

4.3.12.2 Osztály-alapú egyéni erőforrások

4.3.13 Újraindítást igénylő erőforrások

4.4 PowerShell Web Access és web service

5.      Függelékek

5.1 OOP alapok

5.1.1 Osztály (típus)

5.1.2 Példány (objektum)

5.1.3 Példányosítás

5.1.4 Metódusok és változók

5.1.5 Példányváltozó, példánymetódus

5.1.6 Statikus változó, statikus metódus

5.1.7 Változók elrejtése

5.1.8 Overloaded metódusok

5.1.9 Öröklődés

5.2 Mi is az a .NET keretrendszer

5.2.1 Futtatókörnyezet (Common Language Runtime, CLR)

5.2.2 Class Library (osztálykönyvtár)

5.2.3 Programnyelvek

5.2.4 Programfordítás

5.2.5 Programfuttatás

5.2.6 Assemblyk (kódkészletek)

5.2.7 Érték- és referenciatípusok

5.3 A WMI áttekintése

5.3.1 A WMI felépítése

5.3.2 A WMI objektummodellje

5.3.3 Sémák

5.3.4 Névterek

5.3.5 A legfontosabb providerek

5.4 COM-objektumok

5.4.1 Típuskönyvtárak

5.5 Az ADSI háttere

5.5.1 Mi is az ADSI?

5.5.2 ADSI providerek

5.5.3 Az ADSI gyorsítótár

5.6 Hasznos linkek

5.6.1 PowerShell 1.0 linkek

5.6.2 PowerShell 2.0 linkek

5.6.3 PowerShell 3.0 (béta) linkek

5.6.4 PowerShell 4.0 linkek

6.      Tárgymutató