PSBase, PSAdapted, PSExtended, PSObject nézetek

Mint ahogy az fejezet elején bemutattam, a PowerShell igazából a .NET osztályokat nem közvetlenül kezeli, hanem néha kicsit átalakítja annak érdekében, hogy még egységesebb, egyszerűbb, bizonyos esetekben biztonságosabb legyen ezen objektumok kezelése.

Különböző nézetek segítségével mi is láthatjuk azt, hogy milyen „csalafintaságokat” követett el ezeken az osztályokon a PowerShell:

Nézet neve

Nézet tartalma

PSBASE

A .NET-es osztály eredeti állapotban

PSADAPTED

A PowerShell által adaptált nézet (ezt látjuk alaphelyzetben)

PSEXTENDED

Csak a kibővített tagok

PSOBJECT

Magának az adapternek a nézete 

Nézzünk ezekre néhány példát. Elsőként az XML adattípust mutatom, mert ott elég jól láthatóak ezen nézetek közti különbségek. Nézzük meg egy XML adat tagjellemzőit:

[20] PS C:\> $x = [xml] "<elem>érték<szint1><szint2>mélyadat</szint2></szint

1></elem>"

[21] PS C:\> $x | Get-Member

 

 

   TypeName: System.Xml.XmlDocument

 

Name                        MemberType            Definition

----                        ----------            ----------

ToString                    CodeMethod            static System.String X...

add_NodeChanged             Method                System.Void add_NodeCh...

add_NodeChanging            Method                System.Void add_NodeCh...

...

Validate                    Method                System.Void Validate(V...

WriteContentTo              Method                System.Void WriteConte...

WriteTo                     Method                System.Void WriteTo(Xm...

Item                        ParameterizedProperty System.Xml.XmlElement ...

elem                        Property              System.Xml.XmlElement ...

Nagyon sok jellemzője van, az egyszerűbb áttekinthetőség miatt kicsit megvágtam a közepén. A legutolsó jellemző egy Property típusú, elem nevű tag. Hát ilyet biztos nem tettek bele a .NET keretrendszerbe. Erről meg is győződhetünk:

[22] PS C:\> $x.psbase | Get-Member

 

 

   TypeName: System.Management.Automation.PSMemberSet

 

Name                        MemberType            Definition

----                        ----------            ----------

add_NodeChanged             Method                System.Void add_NodeCh...

add_NodeChanging            Method                System.Void add_NodeCh...

...

ChildNodes                  Property              System.Xml.XmlNodeList...

DocumentElement             Property              System.Xml.XmlElement ...

DocumentType                Property              System.Xml.XmlDocument...

FirstChild                  Property              System.Xml.XmlNode Fir...

HasChildNodes               Property              System.Boolean HasChil...

...

Value                       Property              System.String Value {g...

XmlResolver                 Property              System.Xml.XmlResolver...

A fenti listában tényleg nincs elem nevű tulajdonság. Miért tették bele ezt az elem tulajdonságot vajon a PowerShell alkotói? Azért, hogy egyszerűen lehessen hivatkozni az XML adathalmaz különböző elemeire, hiszen az XML egy hierarchikus felépítésű adattípus, így könnyen adódik az ötlet az ilyen jellegű hivatkozási lehetőségre:

[23] PS C:\> $x.elem

 

#text                                 szint1

-----                                 ------

érték                                 szint1

 

 

[24] PS C:\> $x.elem.szint1

 

szint2

------

mélyadat

 

 

[25] PS C:\> $x.elem.szint1.szint2

mélyadat

Nézzük, hogy a PS1XML fájlban történt-e típusbővítés az XML típus esetében?

[53] PS C:\> $x.psextended | Get-Member

 

 

   TypeName: System.Management.Automation.PSMemberSet

 

Name     MemberType Definition

----     ---------- ----------

ToString CodeMethod static System.String XmlNode(PSObject instance)

Egyetlen egy CodeMethod lett csak definiálva, amellyel sztringgé alakíthatjuk az XML adatot.

Nézzük meg az általam létrehozott Tipus tulajdonságot a fájl és könyvtár objektumoknál:

[27] PS C:\> $fo = Get-Item C:\powershell2\demo\demo1.ps1

[28] PS C:\> $fo.Tipus

File

[29] PS C:\> $fo.psextended | Get-Member

 

 

   TypeName: System.Management.Automation.PSMemberSet

 

Name          MemberType     Definition

----          ----------     ----------

PSChildName   NoteProperty   System.String PSChildName=demo1.ps1

PSDrive       NoteProperty   System.Management.Automation.PSDriveInfo PS...

PSIsContainer NoteProperty   System.Boolean PSIsContainer=False

PSParentPath  NoteProperty   System.String PSParentPath=Microsoft.PowerS...

PSPath        NoteProperty   System.String PSPath=Microsoft.PowerShell.C...

PSProvider    NoteProperty   System.Management.Automation.ProviderInfo P...

Tipus         NoteProperty   System.String Tipus=File

BaseName      ScriptProperty System.Object BaseName {get=[System.IO.Path...

Mode          ScriptProperty System.Object Mode {get=$catr = "";...

ReparsePoint  ScriptProperty System.Object ReparsePoint {get=if($this.At...

Ott látható a listában az általam, a PS1XML fájlon keresztül történt típusbővítésnek a nyoma.

Nézzünk még egy példát a PSBase nézet használatára:

[30] PS C:\> PS C:\> $user = [ADSI] "WinNT://$env:computername/$env:username"

[31] PS C:\> $user.name

tibi

[32] PS C:\> $user | Get-Member

 

 

   TypeName: System.DirectoryServices.DirectoryEntry

 

Name                        MemberType Definition

----                        ---------- ----------

ConvertDNWithBinaryToString CodeMethod static string ConvertDNWithBinaryToS...

ConvertLargeIntegerToInt64  CodeMethod static long ConvertLargeIntegerToInt...

AutoUnlockInterval          Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

BadPasswordAttempts         Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

Description                 Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

FullName                    Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

HomeDirDrive                Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

HomeDirectory               Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

LastLogin                   Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

LockoutObservationInterval  Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

LoginHours                  Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

LoginScript                 Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

MaxBadPasswordsAllowed      Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

MaxPasswordAge              Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

MaxStorage                  Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

MinPasswordAge              Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

MinPasswordLength           Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

Name                        Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

objectSid                   Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

Parameters                  Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

PasswordAge                 Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

PasswordExpired             Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

PasswordHistoryLength       Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

PrimaryGroupID              Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

Profile                     Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

UserFlags                   Property   System.DirectoryServices.PropertyVal...

Egy helyi felhasználót betöltöttem a $user nevű változómba, szépen le is tudtam kérdezni a nevét. Majd amikor kilistázom a felhasználóm tagjellemzőit, meglepődve láthatjuk, hogy nincs köztük igazi, praktikus metódus sem! Márpedig nehezen hihető el, hogy tényleg semmi értelmeset nem tud egy felhasználói fiók magával kezdeni. Nézzünk az objektumunk mögé:

[34] PS C:\> $user.psbase | Get-Member

 

 

   TypeName: System.Management.Automation.PSMemberSet

 

Name                      MemberType Definition

----                      ---------- ----------

Disposed                  Event      System.EventHandler Disposed(System.Ob...

Close                     Method     System.Void Close()

CommitChanges             Method     System.Void CommitChanges()

CopyTo                    Method     adsi CopyTo(adsi newParent), adsi Copy...

CreateObjRef              Method     System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateO...

DeleteTree                Method     System.Void DeleteTree()

Dispose                   Method     System.Void Dispose()

Equals                    Method     bool Equals(System.Object obj)

GetHashCode               Method     int GetHashCode()

GetLifetimeService        Method     System.Object GetLifetimeService()

GetType                   Method     type GetType()

InitializeLifetimeService Method     System.Object InitializeLifetimeService()

Invoke                    Method     System.Object Invoke(string methodName...

InvokeGet                 Method     System.Object InvokeGet(string propert...

InvokeSet                 Method     System.Void InvokeSet(string propertyN...

MoveTo                    Method     System.Void MoveTo(adsi newParent), Sy...

RefreshCache              Method     System.Void RefreshCache(), System.Voi...

Rename                    Method     System.Void Rename(string newName)

ToString                  Method     string ToString()

AuthenticationType        Property   System.DirectoryServices.Authenticatio...

Children                  Property   System.DirectoryServices.DirectoryEntr...

Container                 Property   System.ComponentModel.IContainer Conta...

Guid                      Property   System.Guid Guid {get;}

Name                      Property   System.String Name {get;}

NativeGuid                Property   System.String NativeGuid {get;}

NativeObject              Property   System.Object NativeObject {get;}

ObjectSecurity            Property   System.DirectoryServices.ActiveDirecto...

Options                   Property   System.DirectoryServices.DirectoryEntr...

Parent                    Property   System.DirectoryServices.DirectoryEntr...

Password                  Property   System.String Password {set;}

Path                      Property   System.String Path {get;set;}

Properties                Property   System.DirectoryServices.PropertyColle...

SchemaClassName           Property   System.String SchemaClassName {get;}

SchemaEntry               Property   System.DirectoryServices.DirectoryEntr...

Site                      Property   System.ComponentModel.ISite Site {get;...

UsePropertyCache          Property   System.Boolean UsePropertyCache {get;s...

Username                  Property   System.String Username {get;set;}

Hoppá! Mindjárt más a helyzet. A metódusok zöme természetesen tartományi környezetben használható, de például a rename() vagy a set_password() metódus helyi gépen is praktikus szolgáltatás.

Vajon ezek a metódusok miért nincsenek alaphelyzetben adaptálva a PowerShell környezetre? Erre az igazi választ nem tudom, valószínű ez egy biztonsági megfontolás volt, hogy a szkriptelők ne írogassanak felelőtlenül olyan szkripteket, amelyekkel a felhasználói objektumokat módosítanak. Vagy az is lehet a magyarázat, hogy egy másik interfészt szánt volna igazából a Microsoft a felhasználó menedzsment céljaira, amin keresztül módosítani lehetett volna, de ez a PowerShell aktuális verziójába már nem fért bele.

Megjegyzése

A PowerShell 2.0-ban már a Get-Member is tud az objektumok mögé látni, azaz a [34]-es sor eredményét így is megkaphatjuk:

PS C:\> $user | Get-Member -View base

Hasonlóan megkaphatjuk a további nézeteket a –View paraméterhez megadott Extended, Adapted vagy All szavakkal.

Illetve maga a PSBase és PSExtended, stb. „tulajdonságokat” a get-member –force kapcsolójával tudjuk láttatni:

PS C:\> 1 | Get-Member -Force

 

 

   TypeName: System.Int32

 

Name        MemberType   Definition

----        ----------   ----------

pstypenames CodeProperty System.Collections.ObjectModel.Collection`1[[Syste...

psadapted   MemberSet    psadapted {CompareTo, Equals, GetHashCode, ToStrin...

psbase      MemberSet    psbase {CompareTo, Equals, GetHashCode, ToString, ...

psextended  MemberSet    psextended {}

psobject    MemberSet    psobject {Members, Properties, Methods, ImmediateB...

CompareTo   Method       int CompareTo(System.Object value), int CompareTo(...

Equals      Method       bool Equals(System.Object obj), bool Equals(int obj)

GetHashCode Method       int GetHashCode()

GetType     Method       type GetType()

GetTypeCode Method       System.TypeCode GetTypeCode()

ToString    Method       string ToString(), string ToString(string format),...

Utoljára nézzük a PSObject nézetet. Vegyünk például megint egy fájlt, és nézzük meg tulajdonságait:

[1] PS C:\> $f = Get-Item C:\munka\a.txt

[2] PS C:\> $f

 

 

    Directory: C:\munka

 

 

Mode                LastWriteTime     Length Name

----                -------------     ------ ----

-a---     2010. 01. 16.     10:59        402 a.txt

 

 

[3] PS C:\> $f.psobject

 

 

Members             : {System.String PSPath=Microsoft.PowerShell.Core\FileSyst

                      em::C:\munka\a.txt, System.String PSParentPath=Microsoft

                      .PowerShell.Core\FileSystem::C:\munka, System.String PSC

                      hildName=a.txt, System.Management.Automation.PSDriveInfo

                       PSDrive=C...}

Properties          : {System.String PSPath=Microsoft.PowerShell.Core\FileSyst

                      em::C:\munka\a.txt, System.String PSParentPath=Microsoft

                      .PowerShell.Core\FileSystem::C:\munka, System.String PSC

                      hildName=a.txt, System.Management.Automation.PSDriveInfo

                       PSDrive=C...}

Methods             : {string get_Name(), long get_Length(), string get_Direct

                      oryName(), System.IO.DirectoryInfo get_Directory()...}

ImmediateBaseObject : C:\munka\a.txt

BaseObject          : C:\munka\a.txt

TypeNames           : {System.IO.FileInfo, System.IO.FileSystemInfo, System.Ma

                      rshalByRefObject, System.Object}

Látható a [2]-es sorban, hogy az $f változóban tényleg a fájl van, míg a [3]-as sorban a PSObject nézete ennek az objektumnak már nem a fájl jelleget adja vissza, hanem általában egy PowerShellbeli objektum jellegzetességeit, azaz hogy az objektumnak vannak tagjellemzői, tulajdonságai, metódusai. A TypeNames tulajdonságból kiolvasható, hogy az objektum milyen osztályok leszármazottja.Word To HTML Converter