Nem megszakító hibák kezelése függvényeinkben

A trap tárgyalásának elején már láthattuk, hogy azzal hibakezelést csak megszakító hibákra tudunk készíteni, legfeljebb a trap végére tett continue kulcsszóval átalakítjuk a hibát nem megszakítóra. De vajon hogyan tudunk nem megszakító hibákat kezelni? Erre nincs külön kulcsszó, a többi PowerShelles nyelvi eszközzel kell ezt megoldani.

Az egyik ilyen helyzet, hogy a nem megszakító hibát nem akarom csak azért megszakítóvá alakítani, hogy aztán egy continue-val elnyomhassam a hibajelzést, hanem eleve nem akarok látni semmilyen hibainformációt a konzolon. Ehhez azt kell tudni, hogy külön outputja van a hibajelzéseknek, így lehet olyat is csinálni, hogy csak ezeket a hibajelzéseket küldjük át egy fájlba, vagy akár a semmibe. Nézzünk erre példát:

[43] PS C:\> Remove-Item nemlétezőfájl.txt 2> $null

Ez tehát a „2> ” operátor, ami a 2-es számú outputot, a hibajelzések outputját irányítja a semmibe. (Amúgy „1>” nem létezik, csak a kettessel kezdődő változat.)

Ha pont ellentétes lenne a feladat, azaz valami egyedi, saját hibajelzést szeretnénk adni a „gyári” jelzés helyett, arra külön write-... kezdetű cmdletek állnak rendelkezésünkre. Ezekkel szintén nem a „normál” outputra, hanem erre a hibajelzések számára elkülönített outputra küldhetjük a jelzést.

[67] PS C:\powershell2\scripts> filter bulk-remove

>> {

>>     if (-not (Test-Path $_))

>>         { Write-Warning "Nincs ilyen file: $_!" }

>>     else

>>         { Remove-Item $_ }

>> }

>> 

A fenti filter kifejezéssel definiálok egy olyan fájltörlő függvényt, amely először ellenőrzi, hagy van-e ott ténylegesen fájl, amit megadott a felhasználó, és ha nincs, akkor nem csúnya hibajelzést ad, hanem csak egy sárga színű figyelmeztetést a write-warning  cmdlet segítségével.

[68] PS C:\powershell2\scripts> "nincs.txt", "file.txt" | bulk-remove

WARNING: Nincs ilyen file: nincs.txt!

Ez azért is jó, mert ez nem kerül be a $error tömbbe, így nem „terheli” azt. Természetesen lehetne piros feliratú write-error -t is használni, ekkor olyan hibajelzést kapunk, ami bekerül az $error tömbbe.

Nem csak ilyen következményei vannak a write-error és write-warning használatának. Ha átállítjuk a következő automatikus változókat, akkor szabályozhatjuk függvényünk, szkriptünk futását is:

[79] PS C:\powershell2\scripts> $WarningPreference

Continue

[80] PS C:\powershell2\scripts> $ErrorActionPreference

Continue

Természetesen a write-error még profibbá tehető az Exception objektum ok használatával:

filter bulk-remove

{

     if (-not (Test-Path $_))

          { Write-Error -Exception `

                (New-Object System.IO.FileNotFoundException `

                      -arg "Nincs ilyen file!",$_) }

     else

          {

                Remove-Item $_

          }

}

És ennek kimenete hiba esetén:

[2] PS C:\> "semmi.txt" | bulk-remove

bulk-remove : Nincs ilyen file!

At line:1 char:26

+ "semmi.txt" | bulk-remove <<<<

    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Write-Error], FileNotFoundEx

   ception

    + FullyQualifiedErrorId : System.IO.FileNotFoundException,bulk-remove

[3] PS C:\> $error[0].exception.gettype()

 

IsPublic IsSerial Name                                     BaseType

-------- -------- ----                                     --------

True     True     FileNotFoundException                    System.IO.IOExce...

A [83]-as sorban láthatjuk, hogy ez a hiba már „igazi” FileNotFoundException lett.

A másik lehetőség a $? automatikus változó vizsgálatával történő hibakezelés. Ez a változó az előző kifejezés végrehajtásának eredményét tartalmazza.

filter bulk-remove

{

    remove-item $_ -ErrorAction silentlycontinue

     if (!$?)

          { $Error[0].categoryinfo.reason}

}

A fenti, módosított filterben maga a remove-item hibajelzése el van nyomva (silentlycontinue), ennek ellenére azért a hibakód belekerül az $error változóba, illetve a hiba ténye miatt $false lesz a $? változó, így reagálhatunk rá. Az if szerkezet szkriptblokkjára akkor adódik rá a vezérlés, ha hibát adott az aktuális elem eltávolítása.Word To HTML Converter