Példányosítás

Az objektum osztálya tehát az objektum viselkedését, képességeit meghatározó kódból, és adatainak típusdefinícióiból áll. Példányosításnak azt a műveletet nevezzük, amelynek során a szükséges memóriaterületet lefoglalva, egy osztály alapján objektumot hozunk létre. Az objektum létrehozásakor elvégzendő műveleteket az adott osztályban definiált speciális függvény, az osztály konstruktora határozza meg. Az osztály alapján létrehozott objektum adatszegmense a konstruktornak átadott paraméterlista, vagy más adatforrás alapján a példányosítás során, vagyis az objektum létrehozása közben töltődik fel. Programunk szempontjából a példányosítás „végterméke” egy memóriacímet tartalmazó változó (objektumreferencia, mutató, pointer); a következőkben ennek segítségével érhetjük el az adott példány adatait, és hívhatjuk meg az osztályban definiált eljárásokat és függvényeket.

Ha egyszerre több azonos osztályú objektumot is használunk, az objektumok kódja csak egyetlen példányban kerül a memóriába (hiszen ez minden azonos osztályba tartozó objektum esetén feltétlenül egyforma), de természetesen az adatszegmens minden objektum esetében önállóan létezik. Minden objektum tartalmaz egy referenciát (this), amely az osztályát azonosítja, ennek felhasználásával hívhatja meg az osztályban tárolt metódusokat.Word To HTML Converter