Szövegek keretezése (FormatBorder), táblázat és lista szöveggé alakítása (Format-LogStringTable, Format-LogStringList)

Elsőként nézzük az esztétikai függvényeket, ezen belül is a FormatBorder függvényt, mellyel a $strings-en érkező szövegeket szép keretbe foglaljuk:

function FormatBorder {

param(

    [Parameter(ValueFromPipeline=$true)][string[]]$strings,

    [string] $title,

    [int] $indentlevel

)

begin{

    $lines = @()

    if($title){

        $lines += $title

    }

}

process{

    foreach($string in $strings){

        $lines += " " * $indentlevel * 4 + $string

    }

}

end{

    $longest = $lines | Sort-Object -Property Length -Descending | Select-Object -First 1 -ExpandProperty Length

    "#" * ($longest + 4)

    foreach($line in $lines){

        "# $($line.padright($longest)) #"

    }

    "#" * ($longest + 4)

}

}

Mivel ez egy segédfüggvény, így a neve nem szabványos cmdlet-név. A lényegi rész egyrészt a process szekcióban van, ahol a véglegesen kiírandó szöveg sorait képezzük meg, ami a bemenő $string-ekből és az eléjük biggyesztett $indentlevel-szer négy szóközből áll.

Az end szekcióban kikeresem a leghosszabb sor hosszát, ezt megjegyzem a $longest változóba, majd nyitok ennél 4-el hosszabb felső keretet, majd minden sort kezdek egy „#” jellel és szóközzel, majd az adott $line sor kiegészítve a leghosszabb sor hosszára, majd szóköz és „#”. A végén egy lezáró keret. Például:

PS C:\> "rövid", "hosszabb", "nagyonhosszú", "kicsi" | FormatBorder

################

# rövid        #

# hosszabb     #

# nagyonhosszú #

# kicsi        #

################

Az opcionális $title címsor nem kerül a behúzás hatálya alá:

PS C:\> "rövid", "hosszabb", "nagyonhosszú", "kicsi" | FormatBorder -title "Ez

egy címsor" -indentlevel 1

####################

# Ez egy címsor    #

#     rövid        #

#     hosszabb     #

#     nagyonhosszú #

#     kicsi        #

####################

Tehát ezt a függvényt fogjuk majd használni a naplófájl megnyitásakor a szkriptünk futtatásával kapcsolatos adatok keretezésére, meg a szkriptből való kilépéskor a naplófájl lezárásakor is a futtatás eredményével kapcsolatos adatok keretezésére.

Mivel PowerShell-ben objektumokkal dolgozunk, így gyakran van szükség arra, hogy objektumokat írjunk ki a naplófájlba. Ez ugye nem triviális, mert a naplófájl egy szövegfájl, márpedig az objektum általában nem szöveg, sőt, még az objektumok tulajdonságai sem feltétlenül szövegek. Érzem, hogy a kedves olvasóban felmerül a kérdés, hogy mit görcsölök ezen, hiszen ott a Format-Table  és Format-List , ezeknek eredményét írjuk ki a fájlba. Ez így van, ez a cél, csakhogy ezek a cmdletek nem szövegeket adnak a kimenetükön, hanem speciális objektumokat, ami szöveggé konvertálva nem igazán azt eredményezi, amit szeretnénk látni:

PS C:\> [string[]] (get-date | Format-List)

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.FormatStartData

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.GroupStartData

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.FormatEntryData

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.GroupEndData

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.FormatEndData

 

PS C:\> [string[]] (get-date | Format-Table)

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.FormatStartData

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.GroupStartData

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.FormatEntryData

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.GroupEndData

Microsoft.PowerShell.Commands.Internal.Format.FormatEndData

Nekünk az kellene, hogy abból csináljunk szöveget, amit a konzolon látunk.  Ott nem a sima szöveggé alakítás eredményét látjuk, hanem az objektumok keresztül mennek a PowerShell formázó rendszerén, aminek az alapja a format.ps1xml állományok és ennek eredménye lesz szövegesítve. A formázó rendszeren való keresztülküldést az Out- kezdetű cmdletek végzik. Ezek között van olyan, hogy Out-String , pont ez kell nekünk:

PS C:\> get-date | Format-List | Out-String

 

 

DisplayHint : DateTime

Date        : 2023. 02. 19. 0:00:00

Day         : 19

DayOfWeek   : Sunday

DayOfYear   : 50

Hour        : 12

Kind        : Local

Millisecond : 822

Minute      : 1

Month       : 2

Second      : 35

Ticks       : 638124048958222770

TimeOfDay   : 12:01:35.8222770

Year        : 2023

DateTime    : 2023. február 19., vasárnap 12:01:35

 

 

PS C:\> get-date | Format-Table | Out-String

 

DisplayHint Date                  Day DayOfWeek DayOfYear Hour  Kind Milliseco

                                                                            nd

----------- ----                  --- --------- --------- ----  ---- ---------

   DateTime 2023. 02. 19. 0:00:00  19    Sunday        50   12 Local       815

Ezzel a Format-LogStringList függvény:

function Format-LogStringList {

param(

    [Parameter(ValueFromPipeline = $true)]$object,

    [string[]] $property = "*",

    [string[]] $excludeproperty = $null,

    [switch] $divide,

    [int] $indentlevel

)

process{

    (Select-Object -InputObject $object -Property $property -ExcludeProperty $excludeproperty | Format-List -Property * | Out-String) -split "\r\n" |

        Where-Object {$_ -and $_.Trim()} | ForEach-Object {" " * $indentlevel * 4 + $_}

    if($divide){

        "-" * 100

    }

}

}

 Elsőként a Select-Object-el kiválogatjuk, hogy az $object mely tulajdonságait akarjuk kiírni a $property és $excludeproperty paraméterek alapján. Majd jöhet a Format-List, immár a megmaradt összes tulajdonsággal, majd a szövegesítéshez jön az Out-String. Ez egy többsoros szöveget hoz létre, ezt feltördelem a sorvég karakterkombinációk mentén. Mivel elég sok üres sor is termelődik, ezeket egy Where-Object-el kiszűröm, majd a már korábban látott $indentlevel-es behúzást végzem. Ha a $divide kapcsolót is használjuk, akkor két objektum húzok egy 100 „-„ karakterből álló elválasztó vonalat:

PS C:\> get-date | Format-LogStringList

DisplayHint : DateTime

DateTime    : 2023. február 19., vasárnap 12:25:55

Date        : 2023. 02. 19. 0:00:00

Day         : 19

DayOfWeek   : Sunday

DayOfYear   : 50

Hour        : 12

Kind        : Local

Millisecond : 634

Minute      : 25

Month       : 2

Second      : 55

Ticks       : 638124063556341535

TimeOfDay   : 12:25:55.6341535

Year        : 2023

 

PS C:\> (get-date), [guid]::NewGuid() | Format-LogStringList -property [dg]* -e

xcludeproperty *hint -divide

DateTime  : 2023. február 19., vasárnap 12:30:33

Date      : 2023. 02. 19. 0:00:00

Day       : 19

DayOfWeek : Sunday

DayOfYear : 50

-------------------------------------------------------------------------------

Guid : 837e1e3f-e4b6-4728-be1e-095beb43a3fe

-------------------------------------------------------------------------------

 

Hasonló logika mentén épül fel a Format-LogStringTable függvény is:

function Format-LogStringTable {

param(

    [Parameter(ValueFromPipeline = $true)]$object,

    [string[]] $property = $null   

)

    ($input | Format-Table -AutoSize -Property $property | Out-String) -split "\r\n" | Where-Object {$_ -and $_.trim()}

}

 A táblázatos nézetnek pont az a lényege, hogy az objektumok közvetlenül egymás alatti sorokban jelenjenek meg, így itt nincs szükség elválasztóvonalra. Mivel itt szeretnénk támaszkodni az alaphelyzet szerinti tulajdonságok megjelenítésére, így nem „ronthatjuk” el a nézetet Select-Object-el, azaz itt csak a Format-Table $property paraméterére építhetünk. És mivel nincs szükség elemenként feldolgozásra, így a csővezeték teljes tartalmát dolgozzuk fel, ami a $input automatikus változón keresztül érhető el.

 Nézzünk erre is lét példát:

PS C:\> (Get-date), (Get-Date) | Format-LogStringTable

DisplayHint Date                  Day DayOfWeek DayOfYear Hour  Kind Milliseco

                                                                            nd

----------- ----                  --- --------- --------- ----  ---- ---------

   DateTime 2023. 02. 19. 0:00:00  19    Sunday        50   12 Local       821

   DateTime 2023. 02. 19. 0:00:00  19    Sunday        50   12 Local       821

 

PS C:\> (Get-date), (Get-Date) | Format-LogStringTable -property day*

Day DayOfWeek DayOfYear

--- --------- ---------

 19    Sunday        50

 19    Sunday        50Word To HTML Converter