Tömörített állományok kezelése

PowerShell 5.0-ban jelent meg tömörítéssel kapcsolatos 2 új cmdlet: a Compress-Archive  és az Expand-Archive .

 Tömöríteni fájlt, fájlokat vagy egy komplett könyvtárat a Compress-Archive-val lehet:

PS C:\> Compress-Archive -Path C:\PSTools -DestinationPath C:\PowerShell\archiv

e.zip

Ha használjuk az -Update kapcsolót, akkor ugyanabba a tömörített állományba tudjuk tölteni a frissült fájlokat.

Kicsomagolni meg értelemszerűen az Expand-Archive-val:

PS C:\> Expand-Archive -Path C:\PowerShell\archive.zip -DestinationPath C:\PSTo

ols2

PS C:\> Get-ChildItem C:\PSTools2

 

 

    Directory: C:\PSTools2

 

 

Mode                 LastWriteTime         Length Name

----                 -------------         ------ ----

d-----     2023. 01. 28.     17:40                PSTools

Látható, hogy nem szimmetrikus a két cmdlet, azaz a teljes könyvtár becsomagolása után egy másik könyvtárba történő kicsomagolásnál az eredeti nevű alkönyvtárba csomagolt ki. Ha nem alkönyvtárba akarjuk kicsomagolni, akkor ne a könyvtárat, hanem annak a tartalmát csomagoljuk be:

PS C:\> Compress-Archive C:\PSTools\*.* -DestinationPath C:\PowerShell\archive2

.zip

PS C:\> Expand-Archive -Path C:\PowerShell\archive2.zip -DestinationPath C:\PST

ools2

PS C:\> Get-ChildItem C:\PSTools2

 

 

    Directory: C:\PSTools2

 

 

Mode                 LastWriteTime         Length Name

----                 -------------         ------ ----

d-----     2023. 01. 28.     17:40                PSTools

-a----     2022. 12. 18.     19:03             35 book.txt

-a----     2022. 12. 19.      7:52            260 config.ini

-a----     2022. 12. 19.     17:30            380 config.json

-a----     2023. 01. 27.     21:18            556 Config.PSD1

 Word To HTML Converter