A konfiguráció futtatása, a MOF fájl tartalma

Hogyan tovább? A konfigurációt, hasonló módon a függvényekhez, futtatni lehet. Ennek során létrejönnek az érintett Node-ok számára a LCM által ténylegesen futtatható MOF fájlok:

PS C:\> FajlRegLegyenOtt -OutputPath C:\PowerShell

WARNING: The configuration 'FajlRegLegyenOtt' is loading one or more built-in

resources without explicitly importing associated modules. Add

Import-DscResource -ModuleName 'PSDesiredStateConfiguration' to your

configuration to avoid this message.

 

 

    Directory: C:\PowerShell

 

 

Mode                LastWriteTime         Length Name

----                -------------         ------ ----

-a----      2015.10.31.     12:31           2914 localhost.mof

A fenti példában meghatároztam az OutputPath paramétert, ahova a MOF fájlokat teszi, egyébként az aktuális könyvtár alá készít a konfiguráció nevével egy alkönyvtárat és abba teszi be ezeket a fájlokat. A MOF fájlok neve a Node rész alapján jön létre, azaz a MOF fájlok gépfüggők. Ez azt jelenti, hogy egy adott gép minden szabályozandó erőforrását egy konfigurációban kell összegyűjtenünk, mert egy időben egy gépre ideális esetben egy konfiguráció lehet csak érvényes.

Hogyan néz ki egy ilyen MOF file? Elég szellős, sok üres sor van benne, helyspórolás okán kiszűröm ezeket a sorokat, a maradék:

PS C:\> Get-Content C:\PowerShell\localhost.mof | ?{ $_.trim()}

/*

@TargetNode='localhost'

@GeneratedBy=Tibi

@GenerationDate=10/31/2015 12:31:27

@GenerationHost=STLENO

*/

instance of MSFT_FileDirectoryConfiguration as $MSFT_FileDirectoryConfiguratio

n1ref

{

ResourceID = "[File]Fájl";

 Type = "File";

 Ensure = "Present";

 MatchSource = True;

 DestinationPath = "c:\\FolderByDSC\\Default.txt";

 ModuleName = "PSDesiredStateConfiguration";

 SourceInfo = "::3::9::File";

 ModuleVersion = "0.0";

 SourcePath = "C:\\PowerShell\\Default.txt";

 ConfigurationName = "FajlRegLegyenOtt";

};

instance of MSFT_RegistryResource as $MSFT_RegistryResource1ref

{

ResourceID = "[Registry]Reg";

 ValueName = "AzEnErtekem";

 Key = "HKLM:\\SOFTWARE\\SoosTibor";

 Ensure = "Present";

 SourceInfo = "::11::9::Registry";

 ValueType = "String";

 ModuleName = "PsDesiredStateConfiguration";

 ValueData = {

    "DSC-vel létrehozva"

};

 ModuleVersion = "0.0";

 ConfigurationName = "FajlRegLegyenOtt";

};

instance of OMI_ConfigurationDocument

                    {

 Version="2.0.0";

                        MinimumCompatibleVersion = "1.0.0";

                        CompatibleVersionAdditionalProperties= {"Omi_BaseResou

rce:ConfigurationName"};

                        Author="Tibi";

                        GenerationDate="10/31/2015 12:31:27";

                        GenerationHost="STLENO";

                        Name="FajlRegLegyenOtt";

                    };

Látható, hogy nagyon hasonló információk vannak ebben a MOF fájlban is, mint amit a DSC konfigurációban megfogalmaztunk. Az újdonság, a fejléc és lábléc információhoz képest, hogy minden erőforráshoz egy ResourceID is létre van hozva, másrészt található egy SourceInfo érték is, ami az erőforrás-definíció konfigurációban elfoglalt pozícióját tartalmazza.



Word To HTML Converter