Tranzakciókezelés

Tranzakciónak hívjuk a logikailag összetartozó olyan műveletsort, amely vagy együttesen végrehajtásra kerül, vagy ha valami probléma adódik a műveletsor közben, akkor vissza lehet állni a műveletsor megkezdése előtti állapotba. Ráadásul a tranzakció közben a „félkész” műveletsor nem látható a rendszer többi eleme számára, így nem okoz számukra nem teljesen kitöltött adatsor problémát. Az SQL adatbázis-kezelőknél ez már régóta ismert lehetőség, de egyéb adattárakon is hasznos segítőnk lehet.

Emlékeztetőül, vessünk egy pillantást a PSProviderek listájára:

[1] PS C:\> Get-PSProvider

 

Name                 Capabilities                 Drives

----                 ------------                 ------

WSMan                Credentials                  {WSMan}

Alias                ShouldProcess                {Alias}

Environment          ShouldProcess                {Env}

FileSystem           Filter, ShouldProcess        {C, A, D}

Function             ShouldProcess                {Function}

Registry             ShouldProcess, Transactions  {HKLM, HKCU}

Variable             ShouldProcess                {Variable}

Certificate          ShouldProcess                {cert}

A Registry provider az egyetlen jelenleg, ami támogatja a tranzakciókat, ráadásul csak Windows Vista / Windows Server 2008 és újabb operációs rendszereken. A gyakorlatban tehát ezzel a lehetőséggel több registry módosítást összefoghatunk egy tranzakcióba, és vagy az egészet egyben végrehajtatjuk, vagy ha valami gond adódik, akkor vissza tudjuk görgetni az egészet olyan állapotba, amikor még semmilyen változtatást nem tettünk a registryben. Ezzel fáradságos takarítási munkától óv meg minket a rendszer.

Egy időben a registryben több tranzakciót is indíthatunk, azonban mindig csak a legutóbb nyitott tranzakciókban lehet műveleteket végrehajtani, ez az un. aktív tranzakció. Korábban megnyitott tranzakcióban dolgozni csak akkor tudunk, ha a legújabbat vagy visszagörgetjük a kiinduló állapotba, vagy befejezzük.

Várhatólag későbbi PowerShell verziókban majd további providerekre is ki lesz terjesztve ez a tranzakcionálási lehetőség. Nézzük, hogy milyen cmdletek állnak rendelkezésünkre most ebben témában:

[2] PS C:\> Get-Command -noun transaction

 

CommandType     Name                            Definition

-----------     ----                            ----------

Cmdlet          Complete-Transaction            Complete-Transaction [-Verb...

Cmdlet          Get-Transaction                 Get-Transaction [-Verbose] ...

Cmdlet          Start-Transaction               Start-Transaction [-Timeout...

Cmdlet          Undo-Transaction                Undo-Transaction [-Verbose]...

Cmdlet          Use-Transaction                 Use-Transaction [-Transacte...

Tranzakcióban csak erre alkalmas cmdletekkel lehet műveleteket végezni, ezek olyan cmdletek, melyeknek van –UseTransaction kapcsoló paramétere:

[7] PS C:\> get-help * -Parameter UseTransaction | Get-Command | Sort-Object no

un

 

CommandType     Name                            Definition

-----------     ----                            ----------

Cmdlet          Get-Acl                         Get-Acl [[-Path] <String[]>...

Cmdlet          Set-Acl                         Set-Acl [-Path] <String[]> ...

Cmdlet          Get-ChildItem                   Get-ChildItem [[-Path] <Str...

Cmdlet          Set-Content                     Set-Content [-Path] <String...

Cmdlet          Get-Content                     Get-Content [-Path] <String...

Cmdlet          Add-Content                     Add-Content [-Path] <String...

Cmdlet          Clear-Content                   Clear-Content [-Path] <Stri...

Cmdlet          Remove-Item                     Remove-Item [-Path] <String...

Cmdlet          New-Item                        New-Item [-Path] <String[]>...

Cmdlet          Get-Item                        Get-Item [-Path] <String[]>...

Cmdlet          Set-Item                        Set-Item [-Path] <String[]>...

Cmdlet          Clear-Item                      Clear-Item [-Path] <String[...

Cmdlet          Invoke-Item                     Invoke-Item [-Path] <String...

Cmdlet          Rename-Item                     Rename-Item [-Path] <String...

Cmdlet          Copy-Item                       Copy-Item [-Path] <String[]...

Cmdlet          Move-Item                       Move-Item [-Path] <String[]...

Cmdlet          Move-ItemProperty               Move-ItemProperty [-Path] <...

Cmdlet          Remove-ItemProperty             Remove-ItemProperty [-Path]...

Cmdlet          Get-ItemProperty                Get-ItemProperty [-Path] <S...

Cmdlet          Rename-ItemProperty             Rename-ItemProperty [-Path]...

Cmdlet          New-ItemProperty                New-ItemProperty [-Path] <S...

Cmdlet          Copy-ItemProperty               Copy-ItemProperty [-Path] <...

Cmdlet          Set-ItemProperty                Set-ItemProperty [-Path] <S...

Cmdlet          Clear-ItemProperty              Clear-ItemProperty [-Path] ...

Cmdlet          Set-Location                    Set-Location [[-Path] <Stri...

Cmdlet          Pop-Location                    Pop-Location [-PassThru] [-...

Cmdlet          Get-Location                    Get-Location [-PSProvider <...

Cmdlet          Push-Location                   Push-Location [[-Path] <Str...

Cmdlet          Resolve-Path                    Resolve-Path [-Path] <Strin...

Cmdlet          Convert-Path                    Convert-Path [-Path] <Strin...

Cmdlet          Join-Path                       Join-Path [-Path] <String[]...

Cmdlet          Test-Path                       Test-Path [-Path] <String[]...

Cmdlet          Split-Path                      Split-Path [-Path] <String[...

Cmdlet          Get-PSDrive                     Get-PSDrive [[-Name] <Strin...

Cmdlet          Remove-PSDrive                  Remove-PSDrive [-Name] <Str...

Cmdlet          New-PSDrive                     New-PSDrive [-Name] <String...

Cmdlet          Use-Transaction                 Use-Transaction [-Transacte...

Látható, hogy ez nem is olyan kicsi lista!

Kezdjünk is el mindjárt egy tranzakciót a Start-Transaction  cmdlettel:

[8] PS C:\> Start-Transaction

 

Suggestion [1,Transactions]: Once a transaction is started, only commands that

get called with the -UseTransaction flag become part of that transaction.

[9] PS C:\> Get-Transaction

 

        RollbackPreference           SubscriberCount                    Status

        ------------------           ---------------                    ------

                     Error                         1                    Active

A [8]-as sor végrehajtása után kapjuk is a figyelmeztetést, hogy a tranzakcióban csak azok a műveletek fognak részt venni, amelyeknél használjuk a kapcsolót. Visszaolvasva a tranzakciókat a Get-Transaction  cmdlettel látható, hogy ez az aktív tranzakció, és egy helyről indítottam el (egy Subscriber, azaz előfizetője van) és automatikusan visszagördítődik a tranzakció, ha valamilyen hiba lép fel. Ezt a RollbackPreference tulajdonság írja le, amelyet át is lehet írni, ha a Start-Transaction-t a megfelelően megadott ‑RollBackPreference paraméterrel hívjuk meg. A lehetséges értékek: Error, TerminatingError és Never.

Ugyancsak szabályozni lehet a tranzakciók automatikus visszaállását a Start-Transaction ‑TimeOut paraméterével, ami alaphelyzetben az interaktívan indított tranzakcióknál nincsen, viszont a szkriptekből indított tranzakciók esetében 30 percig engedi a lezáratlan tranzakciókat létezni, utána automatikusan visszaállít.

Használjuk az előbb indított tranzakciót! Létrehozok egy elemet:

[12] PS C:\> New-Item 'HKCU:\Software\soostibi' -UseTransaction

 

 

    Hive: HKEY_CURRENT_USER\Software

 

 

SKC  VC Name                           Property

---  -- ----                           --------

  0   0 soostibi                       {}

 

 

[13] PS C:\> Get-Item 'HKCU:\Software\soostibi'

Get-Item : Cannot find path 'HKCU:\Software\soostibi' because it does not exis

t.

At line:1 char:9

+ Get-Item <<<<  'HKCU:\Software\soostibi'

    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKCU:\Software\soostibi:String

   ) [Get-Item], ItemNotFoundException

    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetI

   temCommand

 

[14] PS C:\> Get-Item 'HKCU:\Software\soostibi' -UseTransaction

 

 

    Hive: HKEY_CURRENT_USER\Software

 

 

SKC  VC Name                           Property

---  -- ----                           --------

  0   0 soostibi                       {}

Tehát létrehoztam egy „soostibi” nevű elemet a registry HKCU/Software ágában. Mikor visszaolvastam ezt a Get-Item cmdlettel ([13]-as sor), akkor hibát kaptam, hiszen itt nem használtam a –UseTransaction paramétert és a tranzakción belüli műveletek a külvilág számára nem látszanak. Amikor már használtam ezt a kapcsolót a [14]-es sorban, akkor természetesen már látható volt a létrehozott elem.

Ha minden egyéb körülménnyel meg vagyok elégedve, akkor lezárhatom a tranzakciót a Complete-Transaction  cmdlettel, és ha ekkor olvasom vissza a registry kulcsot „normál” módon, akkor már látható az imént felvett elem:

[15] PS C:\> Complete-Transaction

[16] PS C:\> Get-Item 'HKCU:\Software\soostibi'

 

 

    Hive: HKEY_CURRENT_USER\Software

 

 

SKC  VC Name                           Property

---  -- ----                           --------

  0   0 soostibi                       {}

Természetesen az Undo-Transaction  segítségével semmissé lehetett volna tenni a tranzakciót. Ugyanígy semmissé válik egy tranzakció a már korábban említett hibajelenségekkor, vagy ha bizonyos ideig nem zárjuk le.

Ha a tranzakciót lezártuk, vagy semmissé tettük, akkor is lekérdezhető az állapota:

[15] PS C:\> Get-Transaction

 

        RollbackPreference           SubscriberCount                    Status

        ------------------           ---------------                    ------

                     Error                         0                 Committed

A Status tulajdonság mutatja, hogy milyen módon fejeződött be.

Ha többször is kiadjuk a Start-Transaction cmdletet, akkor alaphelyzetben nem nyílik újabb és újabb tranzakciós környezet, hanem csak az előfizetők száma növekszik. Azaz a tranzakciót használó szkriptek, még ha egymástól függetlenül is indultak el, mégis egy közös tranzakciós terepen dolgoznak. Bármelyikük miatt is történik egy esetleges visszaállás az eredeti helyzetbe, ezt mindegyik előfizető „megérzi”. Ezzel szemben a tranzakciót annyiszor kell lezárni, ahány előfizető van, így a teljes tranzakciós környezet csak akkor zárul sikeresen, ha minden folyamat ehhez hozzájárult.

Ha egymástól független tranzakciós terepeket akarunk nyitni, akkor a Start-Transaction cmdletet az –Independent kapcsolóval hívjuk meg.

 Word To HTML Converter