AD objektumok létrehozása

AD objektumokat létrehozni a VBScriptben megszokott (már aki programozott VBScriptben) ADSI szintaxishoz nagyon hasonló módon lehet. Először egy AD konténerre kell csatlakozni, ahova létre szeretnénk hozni az új objektumot. Ez a csatlakozás az előző fejezetben látott módon megy, ezzel ugye „átemeljük” a PowerShellbe az adott konténert, mint objektumot.

Az így „átemelt” AD objektum Create metódusával lehet létrehozni az új AD elemet. A Create paramétereként meg kell adni a létrehozandó objektum típusát és az un. „relative distinguished name” nevét, azaz az adott konténeren belüli megkülönböztető nevét.

Az alábbi példában magán a tartományvezérlőn (localhost), közvetlenül a tartomány objektum alá hozok létre egy szervezeti egységet (organizational unit):

PS C:\> $konténer = [adsi] "LDAP://localhost:389/dc=iqjb,dc=w08"

PS C:\> $adObj = $konténer.Create("OrganizationalUnit", "OU=Emberek")

PS C:\> $adObj.Put("Description", "Normál felhasználók")

PS C:\> $adObj.SetInfo()

Ebben ugye az az újdonság, hogy az LDAP kifejezésbe beillesztettem a tartományvezérlő nevét és a portszámot, ahol a címtárszolgáltatás elérhető. A szemléltetés kedvéért még a „Description” attribútumát is kitöltöttem. Vigyázat, amit idáig tettem azt mind a memóriában tárolódó gyorsítótárban végeztem el, ahhoz, hogy mindez ténylegesen bekerüljön a címtár adatbázisba meg kell hívni a SetInfo metódust!Word To HTML Converter