Objektumok létrehozása

Egy-egy AD objektum létrehozása esetén nem biztos, hogy optimális a PowerShellt használni, hiszen nagyon sok adatot meg kell adni, sokat kell gépelni. A PowerShell akkor előnyös, ha tömegesen akarunk létrehozni objektumokat, akár fájlban tárolt információk alapján.

Nézzünk pár egyszerűbb példát, különböző objektumok létrehozására:

New-ADOrganizationalUnit -Path "DC=r2,DC=dom" `

    -Name "Managed Users" `

    -DisplayName "Managed Users" `

    -Description "Demó" `

    -ProtectedFromAccidentalDeletion:$false

 

New-ADGroup -SamAccountName "Csoport" `

    -GroupScope Global `

    -Name "Csoport" `

    -DisplayName "Csoport" `

    -Path "OU=Managed Users,DC=r2,DC=dom" `

    -Description "Demó"

Nézzünk arra példát, hogy fájlból hogyan lehet felhasználókat létrehozni. A fájl szerkezete a következő:

vn, kn, rn, beo, pw, OU

Vegetári, János, vj, üzletkötő, Pa$$w0rd, "Managed Users"

Fájdalom, Csilla, fcs, titkárnő, Pa$$w0rd, "Managed Users"

Főnök, Ferenc, ff, igazgató, Pa$$w0rd, "Managed Users"

Beosztott, Béla, bb, melós, Pa$$w0rd, "Managed Users"

Rendszer, Géza, rg, rendszergazda, Pa$$w0rd, "IT Admins"

    Azaz ez egy CSV fájl, azaz vesszőkkel elválasztott értékekből képzett táblázat. Ez alapján hozom létre a felhasználókat, és még be is teszem őket egy csoportba:

Import-Csv C:\munka\users.txt | foreach-object {

    New-ADUser -Name "$($_.vn) $($_.kn)" `

        -DisplayName "$($_.vn) $($_.kn)" `

        -AccountPassword  (ConvertTo-SecureString -String $_.pw `

            -AsPlainText -Force) `

        -Path "OU=$($_.ou),dc=r2,dc=dom" `

        -Title $_.beo `

        -GivenName $_.kn `

        -Surname $_.vn `

        -SamAccountName $_.rn `

        -UserPrincipalName "$($_.rn)@r2.dom" `

        -Enabled $true `

        -Description "Demó"

   

    Add-ADGroupMember -Identity Csoport -Members $_.rn

}

Itt már megtérül a szkript összeállításába fektetett idő, hiszen sok felhasználó esetén is ez ugyanúgy működik.Word To HTML Converter