Időtartam számítás (New-TimeSpan)

A New-TimeSpan  cmdlet segítségével dátum, illetve időintervallumokat adhatunk meg. Az alábbi parancs például a 2009. január 1-e óta eltelt időt adja vissza:

[2] PS C:\> New-TimeSpan (Get-Date -month 1 -day 1 -year 2009) (get-date)

 

 

Days              : 321

Hours             : 0

Minutes           : 0

Seconds           : 0

Milliseconds      : 0

Ticks             : 277344000000000

TotalDays         : 321

TotalHours        : 7704

TotalMinutes      : 462240

TotalSeconds      : 27734400

TotalMilliseconds : 27734400000

A cmdletnek két DateTime objektumot kell paraméterként adnunk, a visszaadott érték pedig egy TimeSpan objektum, amely a két dátum közötti különbséget tartalmazza. A TimeSpan objektumtól természetesen egyesével is elkérhetjük a fenti értékek bármelyikét a megfelelő tulajdonság nevére való hivatkozással:

[3] PS C:\> (New-TimeSpan (Get-Date -month 1 -day 1 -year 2009) (get-date)

).ticks

277344000000000

A Ticks a korábban már látott 100 ns-okban jelzi az eltelt időt.Word To HTML Converter