Szkriptek írása a gyakorlatban

Szkripteket a gyakorlatban ritkán írunk magával a PowerShell konzolablakon, még csak nem is a Notepad az ideális eszköz, hanem valamilyen szkriptszerkesztő. A PowerShell 2.0 beépítet szkriptszerkesztője (ld. a 1.1.12 A grafikus PowerShell felület – Integrated Scripting Environment fejezet), vagy a 2.3.1 PowerGUI, PowerGUI Script Editor fejezetben már említett PowerGUI Script Editora talán a legegyszerűbb ilyen jellegű eszközök, amelyek ráadásul pont eleget tudnak ahhoz, hogy hatékonyan használhassuk őket. Ráadásul mindkettő ingyenes!

PowerGUI Script Editor

A korábbi „osztás” szkriptpéldát kicsit még kiegészítettem, mindez így néz ki a PowerGUI Script Editorban:

49 . ábra Szkriptem a PowerGUI Script  Editorában

Nyomtatásban nem biztos, hogy színes, de a képernyőn látható a fenti ábra színeinek kavalkádja: külön színnel jelzi a program a kulcsszavakat, cmdleteket, változókat, megjegyzéseket, operátorokat.

Az eszközsorban látható „Start Debugging (F5)” gombbal lehet futtatni ott helyben a szkriptet. Az eszközsorban, a beviteli mezőben lehet paramétereket is átadni (a képen ez most „15 7”). A futás során generálódó output kikerül a jobb alsó ablakrészbe és a belső változók tartalma is azonnal megtekinthető a baloldali részben. A jobb szemléltethetőség kedvéért még egy felesleges $c változót is felvettem, hogy látható legyen az, ahogyan a „Locals” részben a változókban tárolt objektumok tulajdonságai is azonnal elérhetők és kiolvashatók, nem kell állandóan get-member-t futtatni.

Megjegyzések, kommentezés (#, <# #>)

A fájlba mentett parancssorozatainkat érdemes komment ekkel ellátni, hogy ha pár hónap után nyitjuk meg őket, akkor is értsük, hogy mit csinál a szkript, a paraméterek, változók hogyan használhatók.

A komment jele a #  jel.

[10] PS C:\old>$a = 5 #értékadás

[11] PS C:\old>$a

5

A fejlesztés során a megjegyzéseket, kommenteket arra is felhasználhatjuk, hogy különböző kódváltozatok tesztelésekor az egyik változatot „kikommentezzük”, míg a másikat teszteljük, aztán meg cserélünk, és megnézhetjük, hogy a másik változat hogyan működik. Vagy az is gyakori, hogy a szkriptünk kifejlesztése során jóval több átmeneti változó és állapot értékét íratjuk ki, míg a végleges verziónál ezt már nem szeretnénk. Ilyenkor szintén jól jön a „kikommentezési” lehetőség. Kitörölni nem akarjuk ezeket a kiíratási lehetőségeket, mert hátha jól jönnek majd a szkript továbbfejlesztésekor.

Ezt a gyors ki-be kommentezést jól támogatja a PowerGUI Script Editora, az eszközsorban található gombokkal egy kattintással tudjuk ezt ki-be kapcsolni, ráadásul több sor kijelölésével is működik.

A # jel hatása csak az adott sorra érvényes a sor végéig. Ha többsoros kommenteket szeretnénk beszúrni, akkor vagy minden sort külön ellátunk ilyen jellel, vagy használhatjuk a PowerShell 2.0 új lehetőségét a többsoros megjegyzés jelölőt (<# #> ):

<# Hosszú megjegyzés,

ami egy új lehetőség a

PowerShell 2.0-ban. #>

$a = 1

Majd a 2.5.11 Súgó készítése fejezetben látni fogjuk, hogy a megjegyzésekkel profi súgót is készíthetünk szkriptjeinkhez, függvényeinknek.Word To HTML Converter