Összetett feladat ADSI műveletekkel

Végezetül nézzünk egy összetettebb feladatot a Windows Server 2008 tartományi környezetben felmerülő problémára. Egy új lehetőség itt az un. „Fine grained password policy”, azaz a tartományi szintnél alacsonyabb szinten beállítható jelszó házirendek létrehozásának lehetősége. Ezzel csak egy probléma van: nem szervezeti egységekre, hanem biztonsági csoportokra tudjuk ezeket kiosztani. Ha konzisztensek szeretnénk maradni a házirendek tekintetében, akkor érdemes „árnyékcsoportokat” létrehozni, azaz olyan csoportokat, amelyek egy adott szervezeti egység összes felhasználóját tartalmazzák. Erre készítettem ezt a függvényt, amely automatikusan létrehozza „shadow” névelőtaggal és az OU nevével mint utótaggal a csoportot az adott OU-ban, ha még nincs ilyen. Belerakja az összes olyan felhasználót ebbe a csoportba, akik még nem tagjai. Paraméterként egy OU distinguished name adatát kell megadni. Ha egy felhasználót kitörlünk az adott OU-ból, akkor azt az AD automatikusan kiszedi a shadowgroup-ból, viszont ha csak átmozgatjuk a felhasználót egy másik tárolóba, akkor annak a csoport tagjaiból való eltávolításáról nekünk kell gondoskodni. Ezt hajtja végre a szkript vége.

Rendszeresen futtatva szinkronban tarthatjuk az árnyékcsoportok tagságát az OU felhasználói objektumaival.

function update-shadowgroup ([string] $ou = "OU=Demó 2,DC=iqjb,DC=w08")

{

     $adou = [ADSI] "LDAP://$ou"

 

     $query = new-object system.directoryservices.directorysearcher

     $query.SearchScope = "OneLevel"

     $query.SearchRoot = $adou

     $query.filter = "(&(objectCategory=group)(name=shadow-$($adou.name)))"

     $sg = $query.FindOne()

     if(-not $sg)

     {

          $ADS_GROUP_TYPE_GLOBAL_GROUP = 0x00000002

          $ADS_GROUP_TYPE_DOMAIN_LOCAL_GROUP = 0x00000004

          $ADS_GROUP_TYPE_LOCAL_GROUP = 0x00000004

          $ADS_GROUP_TYPE_UNIVERSAL_GROUP = 0x00000008

          $ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED = 0x80000000

         

          $groupType = $ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED -bor $ADS_GROUP_TYPE_GLOBAL_GROUP

          $sg = $adou.Create("Group", "CN=shadow-$($adou.name)")

          Write-Host "Creating group: shadow-$($adou.name)..."

          $sg.Put("groupType", $groupType)

          $sg.SetInfo()

     }

     else

     {

          $sg = [ADSI] $sg.Path

     }

     $query.SearchScope = "OneLevel"

     $query.SearchRoot = $adou

     $query.filter = "(objectCategory=user)"

     $users = $query.FindAll()

    

     foreach($user in $users)

     {

          if($user.properties.memberof -notcontains $sg.distinguishedname)

                {

                      $sg.member += $user.properties.distinguishedname

                      write-host "Inserting $($user.properties.name)..."

                }

     }

     $sg.setinfo()

    

     $members = $sg.member

     foreach($member in $members)

     {

          if(-not $member.Contains(",OU=$($adou.name),"))

          {

                write-host "Removing $member..."

                $sg.Remove("LDAP://$member")

                $sg.setinfo()

          }

     }

}Word To HTML Converter