Szkriptek nemzetköziesítése

Valószínű ez a téma már csak olyan PowerShell szkriptereket érint, akik nem csak saját munkájuk megkönnyítésére készítenek szkripteket, hanem szélesebb körben felhasználható okosságokat készítenek, akár egy multinacionális cég keretein belül, vagy akár a nagyközönség számára egy „termék” formájában.

Ilyen körben érdekes lehet, hogy a szkriptünk mindenkinek a saját nyelvén szóljon. Ennek feltétele egyrészt az, hogy információt szerezzünk a nyelvi környezetről, amiben a számítógép és azon belül a szkript fut. Ezt megkönnyítendő van néhány cmdletünk. Az első a Get-Culture , ami a gép területi beállításából (és nem a felhasználói felület nyelvéből) fakadó nyelv-specifikus jellemzőit adja vissza:

[26] PS C:\munka> get-culture | fl *

 

 

Parent                         : hu

LCID                           : 1038

KeyboardLayoutId               : 1038

Name                           : hu-HU

IetfLanguageTag                : hu-HU

DisplayName                    : Hungarian (Hungary)

NativeName                     : magyar (Magyarország)

EnglishName                    : Hungarian (Hungary)

TwoLetterISOLanguageName       : hu

ThreeLetterISOLanguageName     : hun

ThreeLetterWindowsLanguageName : HUN

CompareInfo                    : CompareInfo - 1038

TextInfo                       : TextInfo - 1038

IsNeutralCulture               : False

CultureTypes                   : SpecificCultures, InstalledWin32Cultures, Fra

                                 meworkCultures

NumberFormat                   : System.Globalization.NumberFormatInfo

DateTimeFormat                 : System.Globalization.DateTimeFormatInfo

Calendar                       : System.Globalization.GregorianCalendar

OptionalCalendars              : {System.Globalization.GregorianCalendar}

UseUserOverride                : True

IsReadOnly                     : False

Ez tehát nem magának a Windowsnak a nyelve, hanem a területi beállításból fakadó nyelv. Az én gépem például angol, de a területi beállítás magyar.

A kimenet egy összetett objektum, aminek tulajdonságai is összetettek, így érdemes mélyebbre ásni. Nézzük például a dátum és idő formátumának jellemzőit:

[28] PS C:\munka> (get-culture).datetimeformat

 

 

AMDesignator                     : de.

Calendar                         : System.Globalization.GregorianCalendar

DateSeparator                    : .

FirstDayOfWeek                   : Monday

CalendarWeekRule                 : FirstDay

FullDateTimePattern              : yyyy. MMMM d. H:mm:ss

LongDatePattern                  : yyyy. MMMM d.

LongTimePattern                  : H:mm:ss

MonthDayPattern                  : MMMM d.

PMDesignator                     : du.

RFC1123Pattern                   : ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT'

ShortDatePattern                 : yyyy. MM. dd.

ShortTimePattern                 : H:mm

SortableDateTimePattern          : yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss

TimeSeparator                    : :

UniversalSortableDateTimePattern : yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z'

YearMonthPattern                 : yyyy. MMMM

AbbreviatedDayNames              : {V, H, K, Sze...}

ShortestDayNames                 : {V, H, K, Sze...}

DayNames                         : {vasárnap, hétfő, kedd, szerda...}

AbbreviatedMonthNames            : {jan., febr., márc., ápr....}

MonthNames                       : {január, február, március, április...}

IsReadOnly                       : False

NativeCalendarName               : Gergely-naptár

AbbreviatedMonthGenitiveNames    : {jan., febr., márc., ápr....}

MonthGenitiveNames               : {január, február, március, április...}

Innen ki lehet nyerni akár a napok, vagy a hónapok neveit, látható az adott nyelvi környezetben megszokott dátum- és időformátum.

Hasonló kimenetet generál a Get-UICulture  cmdlet is, azonban ez a Windows nyelve alapján adja meg az adatokat, az én gépem esetében az angolt:

[27] PS C:\munka> get-uiculture | fl *

 

 

Parent                         : en

LCID                           : 1033

KeyboardLayoutId               : 1033

Name                           : en-US

IetfLanguageTag                : en-US

DisplayName                    : English (United States)

NativeName                     : English (United States)

EnglishName                    : English (United States)

TwoLetterISOLanguageName       : en

ThreeLetterISOLanguageName     : eng

ThreeLetterWindowsLanguageName : ENU

CompareInfo                    : CompareInfo - 1033

TextInfo                       : TextInfo - 1033

IsNeutralCulture               : False

CultureTypes                   : SpecificCultures, InstalledWin32Cultures, Fra

                                 meworkCultures

NumberFormat                   : System.Globalization.NumberFormatInfo

DateTimeFormat                 : System.Globalization.DateTimeFormatInfo

Calendar                       : System.Globalization.GregorianCalendar

OptionalCalendars              : {System.Globalization.GregorianCalendar, Syst

                                 em.Globalization.GregorianCalendar}

UseUserOverride                : True

IsReadOnly                     : False

Ennek felhasználásával nézzük, hogyan lehet mondjuk a dátumokat nem a területi beállítás szerint, hanem a Windows nyelve szerint megjeleníteni:

PS C:\> get-date -Format (Get-UICulture).datetimeformat.fulldatetimepattern

kedd, február 23, 2010 12:53:28 du.

Ez csak részben sikerült sajnos. A szerkezet angolos, de a részletekben már a magyar nyelv előtört. Szerencsére az objektumoknál megtalálható ToString metódus rendelkezik nyelvi beállítás paraméterrel:

PS C:\> (get-date).ToString("dddd",(Get-UICulture))

Tuesday

Ennek alapján készítettem egy függvényt, ami már teljes egészében korrektül jeleníti meg a dátumokat:

function get-dateUICulture {

    param(

        [string] $format,

        [datetime] $datetime = (get-date),

          [object] $cultureinfo

    )

    

     if($cultureinfo -is [string]){

          $cultureinfo =

                New-Object system.globalization.cultureinfo $cultureinfo

     }

     elseif($cultureinfo -isnot [System.Globalization.CultureInfo]){

          $cultureinfo = Get-UICulture

     }

    

    $datetime.tostring(

        $(if($format){$cultureinfo.datetimeformat.$format}),

        $cultureinfo)

}

A függvénynek három paraméter adható:

-Format: a (get-culture).datetimeformat alatt található különböző formátum-elnevezések

-DateTime: mit szeretnénk fordítani, ha nem adunk meg értéket, akkor az aktuális dátum

-CultureInfo: milyen nyelvnek megfelelő időformátumot kérünk, alaphelyzetben a UICulture-nek megfelelő nyelvet veszi alapul.

Nézzünk pár futtatási példát:

PS C:\> get-dateUICulture -format fulldatetimepattern -cultureinfo "hu-hu"

2010. február 23. 13:07:47

PS C:\> get-dateUICulture -format fulldatetimepattern

Tuesday, February 23, 2010 1:07:52 PM

PS C:\> get-dateUICulture -format fulldatetimepattern -cultureinfo "ar-SA"

09/ربيع الأول/1431 01:07:59 م

PS C:\> get-dateUICulture -format fulldatetimepattern -cultureinfo "ur-PK"

23 فرورى, 2010 2:17:42 PM

PS C:\> get-dateUICulture -format fulldatetimepattern -cultureinfo "th-TH"

23 กุมภาพันธ์ 2553 14:17:53

PS C:\> get-dateUICulture -format fulldatetimepattern -cultureinfo "zh-SG"

星期二, 23 二月, 2010 PM 2:18:23

A másik problémakör a nemzetközi szkriptekkel kapcsolatban a felhasználóknak szóló üzenetek különböző nyelvi változatainak kezelése. Erre a PowerShell 2.0-ban létrehoztak egy speciális adatszekciót a szkripteken belül, illetve speciális adatfájlok kezelésének lehetőségét. Az adatszekciót DATA  kulcsszóval kell jelezni, és utána egy szkriptblokkba kell elhelyezni az adatokat, vagy szkriptet. Ebben a szkriptblokkban erősen leszűkített lehetőségekkel állunk szemben, gyakorlatilag alaphelyzetben sztringeket és csak egy cmdletet, a ConvertFrom-StringData-t tudjuk használni, de ez erre a feladatra pont elég. Az adatfájlok PSD1 kiterjesztésűek, és a főszkript melletti nyelvi kódnak megfelelő alkönyvtárban kell elhelyezni ugyanolyan név előtaggal, mint magát a szkriptet.

Ha szerepeltetjük a főszkriptünkben az Import-LocalizedData  cmdletet, akkor az automatikusan az ő –UICulture paramétereként megadott nyelvi környezetnek megfelelő alkönyvtárt keresi, és onnan tölti fel a –bindingVariable-nek megadott változót. Érdemes itt az –ErrorAction hibakezelési paraméternek SilentlyContinue-t adni, mert különben, ha nem találja a megadott nyelvnek megfelelő alkönyvtárt, akkor csúnya hibát jelez. Ilyenkor amúgy nem nyúl a változóhoz, azaz a korábban definiált DATA szekció jut érvényre.

Hogyan épül ez az egész fel? Az alábbiakban látható a fő szkript. Ez a DATA szekcióban tartalmazza a felhasználóknak szóló alaphelyzet szerinti magyar üzeneteket. A szkript international.ps1 néven van elmentve, és nem túl sok izgalmasat csinál: kiírja a $Messages hashtábla Start kulcsában tárolt üzenetét, majd azt, hogy „Futás”, majd ugyanennek a hashtáblának az End kulcsában tárolt üzenetét.

$Messages = DATA {

    ConvertFrom-StringData @'

    # Alaphelyzet szerinti magyar szövegek

        Start = A szkript éppen indul.

        End = A szkript leállt.

'@ }

 

Import-LocalizedData -bindingVariable Messages -UICulture $PSCulture `

     -ErrorAction SilentlyContinue

 

$Messages.Start

Write-Host "---- Futás -----"

$Messages.End

Van ugyanakkor a szkript mellett egy „en-us” alkönyvtár is, benne az international.psd1 adatfájl is:

PS C:\powershell2\v2\munka> dir .\en-us

 

 

    Directory: C:\powershell2\v2\munka\en-us

 

 

Mode                LastWriteTime     Length Name

----                -------------     ------ ----

-a---       2010.02.22.     23:19        230 international.psd1

Ennek a tartalma a következő:

ConvertFrom-StringData @'

 # English strings

Start = The script has just started.

End = The script ended.

'@

Láthatjuk, hogy hasonló a tartalma, mint a szkript DATA szekciójának, csak éppen más nyelven vannak a szövegek. Nézzük akkor, hogy hogyan fut a szkript alaphelyzetben:

PS C:\powershell2\v2\munka> .\international.ps1

A szkript éppen indul.

---- Futás -----

A szkript leállt.

Ha átállítom a területi beállításokat angolra, akkor ugyanez a szkript már másképp szól hozzánk:

PS C:\powershell2\v2\munka> .\international.ps1

The script has just started.

---- Futás -----

The script ended.

Ezekkel a lehetőségekkel tehát olyan szkripteket tudunk készíteni, amelyek egy többnemzetiségű környezetben is érthetően és elegánsan működnek.

 Word To HTML Converter