Helyi fiókok kezelése beépített cmdletekkel

Szerencsére PowerShell 5.0 óta már rendelkezésünkre állnak azok a cmdletek, amelyekkel helyi felhasználókat és csoportokat kezelhetünk:

PS C:\> Get-Command -Module Microsoft.PowerShell.LocalAccounts

 

CommandType     Name                                               Version

-----------     ----                                               -------

Cmdlet          Add-LocalGroupMember                               1.0.0.0

Cmdlet          Disable-LocalUser                                  1.0.0.0

Cmdlet          Enable-LocalUser                                   1.0.0.0

Cmdlet          Get-LocalGroup                                     1.0.0.0

Cmdlet          Get-LocalGroupMember                               1.0.0.0

Cmdlet          Get-LocalUser                                      1.0.0.0

Cmdlet          New-LocalGroup                                     1.0.0.0

Cmdlet          New-LocalUser                                      1.0.0.0

Cmdlet          Remove-LocalGroup                                  1.0.0.0

Cmdlet          Remove-LocalGroupMember                            1.0.0.0

Cmdlet          Remove-LocalUser                                   1.0.0.0

Cmdlet          Rename-LocalGroup                                  1.0.0.0

Cmdlet          Rename-LocalUser                                   1.0.0.0

Cmdlet          Set-LocalGroup                                     1.0.0.0

Cmdlet          Set-LocalUser                                      1.0.0.0

Elrettentésül, a következő alfejezetben látható, hogy milyen körülményes volt mindez a korábbi verziókban, ahol ADSI-val kellett szenvednünk, de most nézzük a helyi felhasználók kilistázását:

PS C:\> Get-LocalUser

 

Name               Enabled Description

----               ------- -----------

Administrator      False   Built-in account for administering the computer/...

DefaultAccount     False   A user account managed by the system.

Guest              False   Built-in account for guest access to the compute...

Tibi               True

WDAGUtilityAccount False   A user account managed and used by the system fo...

ÚjJúzer            True    Ez egy példa felhasználó

Természetesen itt is jóval több tulajdonsága van a felhasználóknak a háttérben:

PS C:\> Get-LocalUser -Name ÚjJúzer | fl *

 

 

AccountExpires         :

Description            : Ez egy példa felhasználó

Enabled                : True

FullName               : Új Júzer

PasswordChangeableDate : 2017.03.25. 13:57:59

PasswordExpires        : 2017.05.06. 14:57:59

UserMayChangePassword  : True

PasswordRequired       : False

PasswordLastSet        : 2017.03.25. 13:57:59

LastLogon              :

Name                   : ÚjJúzer

SID                    : S-1-5-21-2156952311-2926033462-1066486086-1003

PrincipalSource        : Local

ObjectClass            : User

Hasonló egyszerű módon szerkeszthetők is ezek a fiókok, csoportok hozhatók létre, nem is nagyon térnék ki ezen cmdletek használatára, hiszen magától értetődő a használatuk.Word To HTML Converter