Helyi fiókok kezelése a LocalAccounts modullal

A PowerShell 5.1-ben jelent meg a Microsoft.PowerShell.LocalAccounts  modul, ami nagy könnyebbséget jelent a helyi felhasználók és csoportok kezelésében, hiszen nem kell ADSI objektumokkal és azok metódusaival bajlódnunk, hanem egyszerű, intuitív PowerShell cmdleteket használhatunk immár.

Ez a modul alaphelyzetben részét képezi a PowerShell 5.1-nek:

PS C:\> Get-Module -ListAvailable -Name *local*

 

 

    Directory: C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules

 

 

ModuleType Version    Name                                ExportedCommands

---------- -------    ----                                ----------------

Manifest   1.0.0.0    Microsoft.PowerShell.LocalAccounts  {Add-LocalGroupMe...

És a benne található cmdletek:

PS C:\> Import-Module Microsoft.PowerShell.LocalAccounts

PS C:\> Get-Command -Module Microsoft.PowerShell.LocalAccounts | Sort-Object -P

roperty noun

 

CommandType     Name                                               Version

-----------     ----                                               -------

Cmdlet          Get-LocalGroup                                     1.0.0.0

Cmdlet          Rename-LocalGroup                                  1.0.0.0

Cmdlet          New-LocalGroup                                     1.0.0.0

Cmdlet          Set-LocalGroup                                     1.0.0.0

Cmdlet          Remove-LocalGroup                                  1.0.0.0

Cmdlet          Remove-LocalGroupMember                            1.0.0.0

Cmdlet          Add-LocalGroupMember                               1.0.0.0

Cmdlet          Get-LocalGroupMember                               1.0.0.0

Cmdlet          Rename-LocalUser                                   1.0.0.0

Cmdlet          Set-LocalUser                                      1.0.0.0

Cmdlet          Remove-LocalUser                                   1.0.0.0

Cmdlet          Enable-LocalUser                                   1.0.0.0

Cmdlet          Disable-LocalUser                                  1.0.0.0

Cmdlet          New-LocalUser                                      1.0.0.0

Cmdlet          Get-LocalUser                                      1.0.0.0

A kezelt objektumok: LocalUser, LocalGroup, LocalGroupMember, a tevékenységek ezekkel: Add, Get, Set, New, Rename, Remove, Enable, Disable. Nem minden objektummal lehet az összes tevékenységet elvégezni, de észszerűen állnak össze a lehetőségek.

A lekérdezés egyszerű:

PS C:\> Get-LocalUser

 

Name           Enabled Description

----           ------- -----------

Administrator  False   Built-in account for administering the computer/domain

DefaultAccount False   A user account managed by the system.

Guest          False   Built-in account for guest access to the computer/do...

Tibi           True

 

 

PS C:\> Get-LocalGroup

 

Name                                Description

----                                -----------

Access Control Assistance Operators Members of this group can remotely quer...

Administrators                      Administrators have complete and unrest...

Backup Operators                    Backup Operators can override security ...

Cryptographic Operators             Members are authorized to perform crypt...

Distributed COM Users               Members are allowed to launch, activate...

Event Log Readers                   Members of this group can read event lo...

Guests                              Guests have the same access as members ...

Hyper-V Administrators              Members of this group have complete and...

IIS_IUSRS                           Built-in group used by Internet Informa...

Network Configuration Operators     Members in this group can have some adm...

Performance Log Users               Members of this group may schedule logg...

Performance Monitor Users           Members of this group can access perfor...

Power Users                         Power Users are included for backwards ...

Remote Desktop Users                Members in this group are granted the r...

Remote Management Users             Members of this group can access WMI re...

Replicator                          Supports file replication in a domain

System Managed Accounts Group       Members of this group are managed by th...

Users                               Users are prevented from making acciden...

Az új felhasználó és csoport létrehozása szintúgy. Ehhez rendszergazda jogosultság szükséges. A jelszó megadásához SecureString-et kell képezzünk:

PS C:\> New-LocalUser -Name UjJúzer -FullName "Új Júzer" -Description "Ez egy p

élda felhasználó" -Password (ConvertTo-SecureString -String Kakukk -AsPlainText

 -Force)

 

Name    Enabled Description

----    ------- -----------

UjJúzer True    Ez egy példa felhasználó

 

 

PS C:\> New-LocalGroup -Name SajátCsoport -Description "Ez egy példa csoport"

 

Name         Description

----         -----------

SajátCsoport Ez egy példa csoport

Tag hozzáadása csoporthoz:

PS C:\> Add-LocalGroupMember -Group Sajátcsoport -Member UjJúzer

Felhasználó átnevezése:

PS C:\> Rename-LocalUser -Name UjJúzer -NewName ÚjJúzer

Természetesen az alaphelyzet szerinti táblázat itt sem mutatja meg az összes tulajdonságot, így a fl * szükséges lehet a részletesebb adatok megjelenítéséhez:

PS C:\> Get-LocalUser -Name Ú* | fl *

 

 

AccountExpires         :

Description            : Ez egy példa felhasználó

Enabled                : True

FullName               : Új Júzer

PasswordChangeableDate : 2017.03.25. 13:57:59

PasswordExpires        : 2017.05.06. 14:57:59

UserMayChangePassword  : True

PasswordRequired       : False

PasswordLastSet        : 2017.03.25. 13:57:59

LastLogon              :

Name                   : ÚjJúzer

SID                    : S-1-5-21-2156952311-2926033462-1066486086-1003

PrincipalSource        : Local

ObjectClass            : User

Miért érdemes mégis tudni a hagyományos, ADSI alapú megközelítésről? Azért, mert ezek az új cmdletek sajnos nem működnek „remoting”, azaz távoli módban, így nem tudjuk másik gép helyi fiókjait kezelni közvetlenül, csak ha használjuk a PowerShell remoting-ot, vagy az előző fejezetben használt hagyományos módszert.Word To HTML Converter