Assemblyk (kódkészletek)

A .NET-ben az assemblyk jelentik az alapvető telepítési, verziókövetési és biztonsági egységet. Az assembly több fizikai dll-t és esetleg más fájlokat egy önálló logikai egységben gyűjt össze. Az assemblykben lévő fizikai dll-ek a modulok, amelyekben minden esetben IL-kód található. Az assembly ezen felül önleíró adatokat (manifest) is tartalmaz, ami metaadatok formájában írja le az assemblyben található kódot és egyéb erőforrásokat.

Ha egy assemblyt több alkalmazás is használ, akkor azt egy speciális helyre, a .NET globális assembly gyorsítótárába (Global Assembly Cache, GAC) kell helyeznünk az SDK gacutil.exe programjának segítségével. Az osztott használatú assemblyk nyilvános kulcsú titkosítással biztosítják nevük egyediségét.Word To HTML Converter