FOR

Miután az előző ciklusokban is láttuk, hogy viszonylag gyakori szerkezet az, hogy a ciklus elején van egy értékadás (inicializálás), aztán van a feltétel, aztán van egy értékváltoztatás része, így erre van egy tömörebb forma is, a FOR  ciklus:

[18] PS C:\> for($a=0; $a -lt 3; $a++)

>> {

>>     [char] (65+$a)

>> }

>> 

A

B

C

Az 1.4.11 Csoportosító operátorok fejezetben ismertetett módon a $()  felhasználásával egyszerre több kifejezést is tehetünk a FOR ciklus különböző tevékenységet végző pozícióiba:

[24] PS C:\> for($($i=1; $j=10); $i -lt 4; $($i++; $j--)){"{0,2} {1,2}" -f $i, $j}

 1 10

 2  9

 3  8Word To HTML Converter