Különböző objektumok (Get-Unique)

Sokszor előfordulhat, hogy egyedi objektumokat keresünk, azaz a duplikációkra nem vagyunk kíváncsiak. Például a futó processzek esetében ugyanazokat nem akarom többször látni. Alaphelyzetben ezt a listát kapom:

[45] PS C:\>Get-Process | sort

 

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K) VM(M)   CPU(s)     Id ProcessName

-------  ------    -----      ----- -----   ------     -- -----------

...

      0       0        0         28     0               0 Idle

    758      20    28864      24160   162    29,53   2504 iexplore

    807      24    54592      28636   207    93,50   1296 iexplore

     97       3      740       2864    23     0,09   2788 igfxpers

     80       3     1216       3572    34     0,16   2532 igfxtray

    473      10     4284       1444    43     7,66   1016 lsass

...

Nézzük csak az egyedieket a get-unique  segítségével:

[47] PS C:\>Get-Process | get-unique | sort

 

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K) VM(M)   CPU(s)     Id ProcessName

-------  ------    -----      ----- -----   ------     -- -----------

...

      0       0        0         28     0               0 Idle

    807      24    54592      28636   207    93,50   1296 iexplore

     97       3      740       2864    23     0,09   2788 igfxpers

     80       3     1216       3572    34     0,16   2532 igfxtray

    481      11     4316       1880    43     7,66   1016 lsass

...

Látszik, hogy az iexplorer csak egyszer szerepel a második listámban.

Vajon mit lehet tenni akkor, ha pont a duplikáltakra vagyok kíváncsi? Sajnos nincs „get-duplicate” cmdlet, de ilyen jellegű működést mi magunk is elő tudunk idézni a get-unique és az előbb látott compare-object ötvözetével:

[55] PS C:\>$elemek = "a","b","c","d","e","a","b","a"

[56] PS C:\>Compare-Object ($elemek) ($elemek| sort | Get-Unique)

 

InputObject                           SideIndicator

-----------                           -------------

a                                     <=

b                                     <=

a                                     <=

Nézzük meg ugyanezt a processzekre:

[57] PS C:\> Compare-Object (Get-Process ) (Get-Process| Get-Unique)

 

InputObject                          SideIndicator

-----------                          -------------

System.Diagnostics.Process (conhost) <=

System.Diagnostics.Process (csrss)   <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

System.Diagnostics.Process (svchost) <=

Természetesen a Get-Unique is az adott objektumon végzett ToString() metódus alapján dönti el az egyediséget, hasonlóan, ahogy a Compare-Object-nél láttuk, azzal a különbséggel, hogy ott meg lehetett adni, hogy mely tulajdonságok alapján vizsgálja az egyformaságot, ha az alapműködés nem tetszett nekünk, itt sajnos ilyet nem lehet. De természetesen ezen is javíthatunk egy saját függvénnyel:

function Get-UniqueProp ([string[]] $property)

{

    @($input | Group-Object -Property $property) |

          ForEach-Object {

                $_.group | Select-Object -First 1 }

}

Ennek a függvénynek ugyanúgy megadható paraméterként, hogy mely tulajdonságok egyformasága esetében érezze azt, hogy két elem egyforma. Nézzünk erre egy példát:

[26] PS C:\> Get-Service | Get-Unique

 

Status   Name               DisplayName

------   ----               -----------

Stopped  AeLookupSvc        Application Experience

 

 

[27] PS C:\> Get-Service | Get-UniqueProp -property status

 

Status   Name               DisplayName

------   ----               -----------

Stopped  AeLookupSvc        Application Experience

Running  Appinfo            Application Information

Ha a szolgáltatásokat betöltöm a „gyári” Get-Unique cmdletbe [26], akkor egy elemet kapok kimenetként, mert minden szolgáltatás-objektum a ToString() meghívásával azt adja, hogy „System.ServiceProcess.ServiceController”, ami mindenütt ugyanaz. Ezzel szemben az én Get-UniqueProp cmdletemnél megadott Status tulajdonság alapján egy futó és egy nem futó szolgáltatást kaptam.Word To HTML Converter