Active Directory információk lekérdezése

Az elméleti áttekintés után nézzük élesben a címtárak elérését PowerShell segítségével, mellyel az Active Directory-val kapcsolatos felügyeleti tevékenységek is hatékonyan automatizálhatók. De még mielőtt ebbe beleásnánk magunkat, nézzünk pár előkészítő tevékenységet. Miután a PowerShell alatt a .NET keretrendszer található, így fontos ismerni a címtárak elérésének problémáit diagnosztizálni képes fontosabb osztályokat.

Miután az Active Directory hibák 110%-a (J) valamilyen DNS hibára vezethető vissza, így elsőként ellenőrizzük a névfeloldást. Az ezzel kapcsolatos .NET osztály a System.Net.Dns , melynek GetHostEntry statikus metódusával tudjuk ellenőrizni például a tartományvezérlőnk nevének feloldását:

PS C:\Users\Administrator> [System.Net.Dns]::GetHostEntry("adds.iqjb.w08")

 

HostName                  Aliases                  AddressList

--------                  -------                  -----------

adds.iqjb.w08             {}                       {192.168.1.2}

Ha ez helyes eredményt ad, akkor folytathatjuk az AD felderítését, ellenőrzését az erdő legfontosabb objektumaival. Erre a célra a System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest  osztály alkalmas, annak is a GetCurrentForest statikus metódusa:

PS C:\Users\Administrator> [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]

::getcurrentforest()

 

 

Name                  : iqjb.w08

Sites                 : {Default-First-Site-Name}

Domains               : {iqjb.w08}

GlobalCatalogs        : {adds.iqjb.w08}

ApplicationPartitions : {DC=ForestDnsZones,DC=iqjb,DC=w08, DC=DomainDnsZone

                        s,DC=iqjb,DC=w08}

ForestMode            : Windows2008Forest

RootDomain            : iqjb.w08

Schema                : CN=Schema,CN=Configuration,DC=iqjb,DC=w08

SchemaRoleOwner       : adds.iqjb.w08

NamingRoleOwner       : adds.iqjb.w08

Láthatjuk, hogy ez a metódus a legfontosabb adatokat megadja az erdőről: a root tartomány és a többi tartomány nevét, a globális katalógusok listáját, az erdő működési szintjét és az erdőszintű egyedi szerepeket hordozó tartományvezérlők neveit.

Hasonló módon megvizsgálhatjuk az aktuális tartomány adatait is a System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain  osztály getcurrentdomain statikus metódusa segítségével:

PS C:\Users\Administrator> [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]

::getcurrentdomain()

 

 

Forest                  : iqjb.w08

DomainControllers       : {adds.iqjb.w08}

Children                : {}

DomainMode              : Windows2008Domain

Parent                  :

PdcRoleOwner            : adds.iqjb.w08

RidRoleOwner            : adds.iqjb.w08

InfrastructureRoleOwner : adds.iqjb.w08

Name                    : iqjb.w08

Itt a legfontosabb plusz információ a tartományi szintű egyedi szerepeket hordozó tartományvezérlők nevei.

Nem mellékes, hogy milyen AD site (telephely) beállításokkal dolgozunk, hiszen ez befolyásolja az ügyfél gépek tartományvezérlő választását és a címtár replikációt. A telephely információk kiolvasására a System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectorySite  osztály GetComputerSite statikus metódusa használható:

PS C:\> [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectorySite]::GetC

omputerSite()

 

 

Name                           : Default-First-Site-Name

Domains                        : {iqjb.w08}

Subnets                        : {192.168.112.0/24}

Servers                        : {w2k8.iqjb.w08}

AdjacentSites                  : {}

SiteLinks                      : {DEFAULTIPSITELINK}

InterSiteTopologyGenerator     : w2k8.iqjb.w08

Options                        : None

Location                       : Budapest

BridgeheadServers              : {}

PreferredSmtpBridgeheadServers : {}

PreferredRpcBridgeheadServers  : {}

IntraSiteReplicationSchedule   : System.DirectoryServices.ActiveDirectory.A

                                 ctiveDirectorySchedule

Ezzel a néhány kifejezéssel tehát elég jól át lehet tekinteni, hogy milyen az AD infrastruktúránk, fájlba történő átirányítással akár az AD rendszerünk dokumentálásához is segítséget kapunk.Word To HTML Converter