Bináris és dinamikus modulok

A bináris és a dinamikus modulokkal ebben a könyvben most nem foglalkozom, mert ezek létrehozása már túlmutat egy rendszergazda szerepkörén és inkább fejlesztők tevékenységi körébe tartozik.

A bináris modul egy .NET-es építőelem (.dll), ami Visual Studio segítségével lefordított kódot tartalmaz. Cmdlet-fejlesztők ennek segítségével hozhatnak létre olyan modulokat, amelyek cmdleteket, providereket és egyéb elemeket tartalmaznak.

A dinamikus modulok olyan modulok, amelyek nincsenek elmentve diszkre, hanem futásidőben jönnek létre. Létrehozni ilyeneket a New-Module  cmdlet segítségével lehet.



Word To HTML Converter