Aritmetikai operátorok

A legtriviálisabb operátorok – a kifejezés eredeti jelentése alapján – valós számokon végezhető műveletekhez kötődik. A PowerShell ezen jóval túlmutat, a matematikai tanulmányainkban megszokott műveletek ki vannak terjesztve egyéb objektumokra: többek között a tömbökre, sztringekre, fájlokra.

Összeadás

Rögtön nézzünk is példákat az összeadásra:

[1] PS C:\> 5+4

9

[2] PS C:\> "ab" + "lak"

ablak

[3] PS C:\> "egy", "kettő", "három" + "négy", "öt"

egy

kettő

három

négy

öt

Látszik, hogy akár az egészekre, sztringekre vagy a tömbökre is értelmezett az összeadás. Ebben jelentős szerepe van a .NET Framework osztálydefinícióinak, hiszen valójában az ő érdemük, az ő megfelelő összeadást végző metódusuké, hogy mi is történik ténylegesen az összeadás hatására. A PowerShell „csak” abban ludas, hogy megtalálja az adott metódust és átalakítsa a kifejezést, esetlegesen típuskonverziót végezzen az operandusok között.

A Reflector programmal ezeket meg is tudjuk nézni, a számoknál az op_Addition  metódust kell keresni:

44 . ábra Az összeadás metódusainak felderítése a Reflectorral

A sztringeknél talán az Append metódust, de ezzel nekünk nem kell törődni, ezt a PowerShell helyettünk elvégzi.

Ezen kívül még dátumokat és esetlegesen hashtáblákat szoktunk még összeadni:

[4] PS I:\>$hash1 = @{Első = 1; Második = 2}

[5] PS I:\>$hash2 = @{Harmadik = 3; Negyedik = 4}

[6] PS I:\>$hash1 + $hash2

 

Name                           Value

----                           -----

Második                        2

Harmadik                       3

Negyedik                       4

Első                           1

Ha olyan hashtáblát próbálunk hozzáadni egy meglevőhöz, amiben újra szerepel egy korábbi elem, akkor hibát kapunk:

[8] PS C:\> $hash3 = @{Harmadik = 33; hatodik = 6}

[9] PS C:\> $hash2 + $hash3

Bad argument to operator '+': Item has already been added. Key in dictionary:

'Harmadik'  Key being added: 'Harmadik'.

At line:1 char:9

+ $hash2 + <<<<  $hash3

    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (:) [], RuntimeException

    + FullyQualifiedErrorId : BadOperatorArgument

Dátumoknál kicsit zűrösebb a helyzet:

[12] PS I:\>get-date

 

2008. március 11. 9:53:26

 

 

[13] PS I:\>(get-date) + 5000000000000

 

2008. március 17. 4:47:00

Jó nagy számot kellett a dátumhoz adnom, hogy valami látható legyen az eredményen, mert valójában a dátum un. „tick”-ekben, „ketyegésekben” számolódik, ami 100 ns-os felbontású időtárolást tesz lehetővé.

Épp ezért a dátumoknál már eleve van mindenféle praktikusabb Add… metódus:

[18] PS I:\>get-date | Get-Member

 

 

   TypeName: System.DateTime

 

Name                 MemberType     Definition

----                 ----------     ----------

Add                  Method         System.DateTime Add(TimeSpan value)

AddDays              Method         System.DateTime AddDays(Double value)

AddHours             Method         System.DateTime AddHours(Double value)

AddMilliseconds      Method         System.DateTime AddMilliseconds(Double v...

AddMinutes           Method         System.DateTime AddMinutes(Double value)

AddMonths            Method         System.DateTime AddMonths(Int32 months)

AddSeconds           Method         System.DateTime AddSeconds(Double value)

AddTicks             Method         System.DateTime AddTicks(Int64 value)

AddYears             Method         System.DateTime AddYears(Int32 value)

...

 

[19] PS I:\>get-date

 

2008. március 11. 9:57:55

 

 

[20] PS I:\>(get-date).AddDays(5)

 

2008. március 16. 9:58:10

A fenti példában először kilistáztam a get-date által visszaadott [DateTime] típus metódusait, majd a [20]-as sorban 5 napot adtam az aktuális dátumhoz.

Többszörözés

Az összeadáshoz hasonlóan a szorzás is jelentős általánosításon esett át:

[10] PS C:\> 6*7

42

[11] PS C:\> "w"*4

wwww

[12] PS C:\> ("BO","CI")*3

BO

CI

BO

CI

BO

CI

[13] PS C:\> "BO","CI"*3

BO

CI

BO

CI

BO

CI

[14] PS I:\>("BO","CI"*3).length

6

Láthatjuk, hogy a szöveget is lehet szorozni, ez annyiszor teszi össze a szöveget, ahány a szorzásjel után áll.

Tömbnél is hasonlóan többszörözi a tagokat. A [13]-as promptnál látszik, hogy nem is kell zárójelet használni! Ez a PowerShell alkotóinak az érdeme.

Megjegyzés

Érdekes módon a [14]-es promptban látszik, hogy a kéttagú tömb háromszorozása után nem háromelemű lett (3 darab kételemű), hanem hatelemű!

Nézzük meg, hogy mi történik, ha felcseréljük a szorzás operandusit:

[15] PS C:\> 3*"BO","CI"

The '*' operator failed: Cannot convert the "System.Object[]" value of type "S

ystem.Object[]" to type "System.Int32"..

At line:1 char:3

+ 3* <<<< "BO","CI"

    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (:) [], RuntimeException

    + FullyQualifiedErrorId : OperatorFailed

Azt láthatjuk, hogy nem mindegy, hol van a szorzó és a tényező. A szorzónak kell mindig jobb oldalon állnia, ha nem, akkor hibát kaphatunk, mint ahogy az a [15]-es és [16]-ös sor után is kaptunk, hiszen a PowerShell az automatikus típuskonverziót balról jobbra végzi, azaz az [int] típust veszi alapnak, és ehhez próbálja igazítani a szorzás következő tényezőit, ami itt – szövegek és kételemű tömb esetén - nem sikerült.

Osztás, maradékos osztás

Természetesen osztás is van a PowerShellben:

[32] PS I:\>15/5

3

[33] PS I:\>(15/5).GetType()

 

IsPublic IsSerial Name                                     BaseType

-------- -------- ----                                     --------

True     True     Int32                                    System.ValueType

 

 

[34] PS I:\>15/6

2,5

[35] PS I:\>(15/6).GetType()

 

IsPublic IsSerial Name                                     BaseType

-------- -------- ----                                     --------

True     True     Double                                   System.ValueType

 

 

[36] PS I:\>2,4/1,2

Method invocation failed because [System.Object[]] doesn't contain a method na

med 'op_Division'.

At line:1 char:5

+ 2,4/ <<<< 1,2

    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (op_Division:String) [], Runt

   imeException

    + FullyQualifiedErrorId : MethodNotFound

 

[37] PS I:\>(15/6)/(125/100)

2

A [32]-es prompt egyértelmű, 15-öt elosztunk 5-tel, 3-at kapunk, nem is akármilyen 3-at: Int32 típusút! Szemben a 15/6-tal, aminek eredménye természetesen [35]-ben Double.

Egy kicsit időzzünk el itt! Hogyan is néz ki a [34] eredményeként kapott 2,5? A tizedes elválasztására vesszőt használt a PowerShell! Viszont a [36]-ban nem szerette ezt, mert a (,) általában tömb jelzésére szolgáló operátor. Akkor vajon fog tudni dolgozni ezzel az általa kiadott 2,5-gyel? A [37]-ben azt látjuk, hogy természetesen igen! És itt jön ki a PowerShell objektumalapúságának nagy előnye! Annak ellenére, hogy a megjelenítésnél használja az aktuális gép területi beállításait, és ennek megfelelően jeleníti meg a számokat, amikor ő számol tovább egy objektummal, akkor területi beállítás-mentesen kezeli ezt. Ha sztring alapú lenne a PowerShell, hasonlóan a Linuxos/Unixos shellekhez, akkor vagy a kimenet nem venné figyelembe a területi beállításokat, vagy egy csomó sztring-hókuszpókuszt kellene elvégezni ahhoz, hogy ilyen egyszerű műveletek működhessenek. Ha mi adunk be számokat a parancssor számára, akkor mindig ponttal jelezzük a tizedesjelet, nem a területi beállítás alapján kell beírni a számokat.

Ebbe a fejezetbe tartozik még a maradékos osztás művelete, a % :

[41] PS I:\>21%5

1

[42] PS I:\>1.4%1.1

0,3

Ezzel nincs sok trükk, hiszen ez az operátor csak számokra van értelmezve, viszont nem csak egészekre, ahogy ez a [42]-ben látszik.Word To HTML Converter