A WMI objektummodellje

A WMI működésének megértéséhez mindenképpen szükséges az objektummodell, és az ezzel kapcsolatos fogalmak ismerete; a következőkben erről lesz szó.

Osztályok (Classes) – A WMI objektummodellje osztályokon alapul. Az osztály a rendszer valamely felügyelt objektumának típusleírása, amely tartalmazza az adott objektum tulajdonságait és az általa támogatott metódusokat. A Win32_NetworkAdapter osztály például a számítógépben lévő hálózati adapterek típusleírását tartalmazza. Az osztályok között természetesen öröklődés is létezik. A szokásos felügyeleti szkriptek (programok) általában az öröklési lánc legvégén lévő (levél) objektumokkal foglalkoznak, de természetesen lehetőség van arra is, hogy feljebb menjünk a hierarchiában, és egy adott kezdőpont alatt lévő osztályok hasznos adatait nyerjük ki, anélkül, hogy pontosan tudnánk azok nevét. Absztrakt osztálynak nevezzük azokat az osztályokat, amelyekből nem lehet példányt létrehozni; kizárólag örökítési célokat szolgálnak.

Tulajdonságok (Properties) – Az osztályokhoz tulajdonságok tartoznak, amelyek az osztály által meghatározott objektumok leírására szolgálnak. Természetesen minden osztályban olyan tulajdonságok vannak definiálva, amelyek az adott típusú objektum leírásához szükségesek. Számos osztályban találkozhatunk kulcs (key) tulajdonsággal, ezek (az adatbázisokhoz hasonlóan) az adott osztály példányainak egyedi azonosítására használhatók. A Win32_NetworkAdapter osztály kulcstulajdonsága például a „DeviceID”.

Példányok (Instances) – Míg a Win32_NetworkAdapter osztály bármilyen hálózati adapter leírására képes, az osztály példánya egy bizonyos, fizikailag is létező adapter reprezentációja. Az egyes példányokat az adott osztály kulcs tulajdonságának ismeretében szólíthatjuk meg. Az objektum példányokat a WMI Object Browser segítségével jeleníthetjük meg (az eszköz a WMI Tools csomag része).

153 . ábra WMI Object BrowserWord To HTML Converter